Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsen når du på brf@pildammen.se
Brevlåda finns i trappen Smedjegatan 21 B (ingång Smedjegatan).
Kontoret ligger i källaren bredvid tvättstugan på Smedjegatan 21B.
Du kan träffa någon från styrelsen på kontoret sista tisdagen i månaden (ej juni, juli och december) mellan kl. 18-19.

Ordförande och studieorganisatör Thomas Johansson
Smedjeg. 21B, 070-7477022
Vald 2021 på 1 år (ordföranden väljs alltid på ett år)

Sekreterare och webbansvarig Nilsmagnus Sköld
Rådmansg. 23D,  0703–598929
Vald 2021 på 2 år

Styrelseledamot Agneta Hahne
Rådmansg. 23D, 070-8132720
Vald 2021 på 2 år

Styrelseledamot  Magnus Sveger
Smedjeg. 21B, 070-22455252
Vald 2021 på 2 år (Fyllnadsval)

HSB-ledamot Jan Östring*

Suppleant Kent Wallgren
070-6002575
Vald 2021 på 2 år (Även vicevärd)

Suppleant Per Svensson
Smedjeg. 21A, 040-161956
Vald 2021 på 2 år

*Alla HSB-föreningar har en s.k. HSB-ledamot. Detta är en person som utses av den regionala HSB-föreningen, och fungerar som stöd och hjälp till en eller flera bostadsrättsföreningar.
HSB-ledamoten kan vara en anställd eller en förtroendevald inom HSB, som deltar i styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen och delar med sig av sina kunskaper och sin erfarenhet.

Revisorer
Ordinarie Krister Erlandsson
Rådmansgatan 23D. 040-29 34 00

Ordinarie Amanda Scotte
Rådmansgatan 23A. 073-4215004

Suppleant saknas

Samt revisor från Borevision AB, utsedd av HSB riksförbund.

Valberedning

Jonathan Engman
Smedjeg. 21B, 040-23 01 59

Henrik Tengqvist
Smedjeg. 21A, 073-7181677