Tomträtt

Föreningens hus står på mark som upplåts av Malmö stad med så kallad tomträtt. Det betyder att föreningen betalar en avgift, en tomrättsavgäld, till Malmö stad varje år. Tidigare hade man ett avtal med en mycket låg avgift som löpte på 50 år, som gick ut 2018-12-31. Föreningen har nu tecknat ett nytt avtal med en högre avgift 917.850 kr per år. Föreningen har redan gjort de höjningar som krävs på medlemsavgifterna för att täcka kommande höjning. Tomträttsavgälden kommer att räknas upp vart tionde år.

Bryggan Fastighetsekonomi har gjort en analys över vad ett friköp av tomten jämfört med en fortsatt tomträtt innebär för föreningen. Du kan läsa den här.