Tomträtt

Föreningens hus står på mark som upplåts av Malmö stad med så kallad tomträtt. Det betyder att föreningen betalar en avgift, en tomrättsavgäld, till Malmö stad varje år. Tidigare hade man ett avtal med en mycket låg avgift som löpte på 50 år, men som går ut 2018-12-31. Föreningen har nu tecknat ett nytt avtal med en högre avgift 917.850 kr per år. Föreningen har redan gjort de höjningar som krävs på medlemsavgifterna för att täcka kommande höjning. Avgiften kommer att räknas upp något var tionde år, men förmodligen inte med så stora summor.

Bryggan Fastighetsekonomi har gjort en analys över vad ett friköp av tomten skulle innebära för föreningen. Du kan läsa den här.