Att bo i bostadsrätt

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars huvudändamål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar.

Begreppet bostadsrätt används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhet du har. Men det är viktigt att komma ihåg att när du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet, 
utan du köper en andel i själva föreningen med nyttjanderätt till just din bostad. 
Det innebär att du tillsammans med dina grannar är medlem i en ekonomisk förening som äger fastigheten och därmed också lägenheterna. Du är själv med och äger huset du bor i. Allt från lägenheterna och de gemensamma utrymmena till utemiljön.

Det är viktigt att hålla koll på de bestämmelser och regler som finns i föreningen. Se till att läsa igenom stadgarna noggrant. Om du bryter mot stadgarna vid upprepade tillfällen och på ett allvarligt sätt kan du förlora din nyttjanderätt och ditt medlemskap i föreningen.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt, men alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra.

 Att bo i en bostadsrättsförening innebär att du tillsammans med andra får möjlighet att styra över och utveckla ditt boende på bästa sätt.

En grundtanke med HSB är att erbjuda medlemmarna något mer än bara en bostad. Mer om vad HSB gör och erbjuder sina medlemmar kan du läsa under HSB.

Du är ansvarig för skötsel och underhåll av det mesta i din lägenhet (med undantag för vatten, avlopp, ventilationskanaler et.c.) och föreningen ansvarar för underhållet i de gemensamma utrymmena.
Du får göra vissa förändringar i lägenheten inom ramen för stadgarnas bestämmelser. Vill du göra större ingrepp i lägenheten kräver detta ofta styrelsens godkännande.

HSB har en bra interaktiv utbildning som heter Du och din bostadsrätt, som vi kan rekommendera att du går igenom.