Köpa/Sälja

Säljaren
Säljaren ska vara förvissad om att en tillsyn ska göras på lägenheten i samband med överlåtelsen. Kontakta vicevärden för bokning av tillsyn. Ny medlem får gärna närvara.
Mäklaren begär oftast utträde ur föreningen och HSB åt dig, men fråga gärna så att detta inte glöms bort. Säljer du lägenheten utan mäklare får du givetvis göra dessa saker själv.

Köparen

Tänk på som köpare av en bostadsrätt att du är medveten om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening och vad det är du faktiskt köper. Läs mer om detta här.
Tänk också på att du som köpare tar över ansvaret för de renoveringar tidigare ägare gjort. Kontrollera så att dessa är fackmässigt utförda och, om så krävs, godkända av styrelsen. Det är särskilt viktigt att renoverade badrum har godkänt tätskikt.

HSB har en bra guide med checklista vad du behöver tänka på vid köp av lägenhet.

När du köper en bostadsrätt måste du ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. Du måste också bli medlem i HSB Malmö. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap i föreningen har beviljats. Mäklaren sköter oftast medlemsansökningarna och överlåtelseavtalet åt dig. Mäklaren skickar då det preliminära överlåtelsevtalet till HSB, som i sin tur skickar detta med din medlemsansökan till föreningen. Sedan kan styrelsen godkänna ditt medlemskap och överlåtelsen blir därmed giltig.
Har du frågor kring ditt medlemskap är du givetvis välkommen att kontakta oss eller att komma till vårt kontor på Smedjegatan 21B sista tisdagen i månaden (ej juni, juli och december) mellan 18.00 – 19.00.

Föreningen tar ut en kostnad för överlåtelsen, som sköts av HSB. Beloppet är en viss % av ett prisbasbelopp. 2018 är överlåtelse avgiften 1138 kr. Panten beräknas på samma sätt och är 2018 på 455 kr.
Tillsyn på lägenheten görs av vicevärden tillsammans med dig och säljaren. Tid för detta bokas med vicevärden.
Föreningen har ett gemensamt elavtal (IMD) och som lägenhetsinnehavarna debiteras du för den faktiska kostnaden i efterhand. Föreningen står dock för värmen i lägenheten och kostnaden för detta ingår i medlemsavgiften.
Avier för medlemsavgift får du från HSB. Ta kontakt med  HSB Malmö om dessa inte har kommit i god tid innan månadsskiftet.
Om du som köpare planerar att börja renovera direkt efter överlåtelsen, tänk på att du behöver styrelsens godkännande för en del renoveringar. Läs mer om renovering här.