Våra lägenheter

Huset har efter några sammanslagningar 106 lägenheter (från början 110).

1 rum och kök. 2 st.

2 rum och kök 91 st.

3 rum och kök på 16 st.

4 rum och kök. 1 st

5 rum och kök. 1 st.

Totalt 111 st. lägenheter

En typisk tvåa på 58 kvm

Avgifterna varierar något beroende på var i huset lägenheten finns, om de har balkong et.c.
 Avgiftshöjning sker med c:a 2-4 % varje år. Hyrorna höjdes senast i januari 2022 med 2 %.