NYHETER

PILDAMMSNYTT
22 November 2022

Styrelsen har under hösten arbetat med föreningens budget tillsammans med HSB ekonomen. Styrelsen har beslutat att höja avgiften med 4% från den 1/1-23 för att täcka ökade kostnad för drift samt underhåll.

Vi kan samtidigt informera er att Eon höjer sina fjärrvärmepriser med 20% från den 1/1-23, föreningens styrelse har överklagat och tar hjälp av HSB Malmö i ärendet.

Vad det gäller periodiskt underhåll i föreningen så byts nu hissarna ut på Rådmansgatan 23D-F till hydrauliska hissar. Arbetet med hissarna beräknas klar till slutet av v. 49-50

Nästa år kommer föreningen att genomför relining av samtliga kvarvarande avloppsstammar i fastigheten, information till er kommer när vi närmar oss stadiet för projektets start, dock är det planerat att starta i augusti månad -23

Styrelsen arbetade fram en enkät till medlemmarna i Brf Pildammen och ställde frågan till hur informationsöverföringen skall debiteras . Enligt svar från medlemmar fanns det en majoritet att behålla nuvarande debiteringen som styrelsen har föreslagit, därav kommer styrelsen inte att ändra debitering för informationsöverföring.

Julgransbelysningen kommer att tändas första advent, den förbrukar minimalt med ström då det är ledlampor. Belysningen i pergolan kommer vi att släcka ner.

Som alltid så ber vi er att sortera samt slänga rest avfall samt kartonger hopvikta och paketerade ordentligt.

PILDAMMSNYTT
3 Oktober 2022

Hösten står nu för dörren och styrelsen har påbörjat arbetet med föreningens budget. Frågor kring ekonomin gällande räntor, rekordhöga energikostnader och inflation påverkar oss alla, så även föreningens ekonomi.

Det finns mycket vi som medlemmar kan göra för att minska energiförbrukningen och HSB har samlat tips och råd.

Här är nio tips för att spara energi hemma.

När budgeten är fastställd kommer vi gå ut med mer information kring vilken höjning det kommer att bli på er avgift för kommande år 2023.

Bytet av hissarna på Rådmansgatan 23D-F pågår, vissa justeringar har man fått göra i tidsplanen men slutdatum för projektet står fortfarande fast. Styrelsen förstår att många medlemmar blir störda av oljud när byggarbetet med hissarna pågår men hoppas på att ni har överseende samt tålamod.

Nya dagar för tömning av restavfall/matavfall blir från den 19/9 måndagar och torsdagar. Styrelsen vill även åter påminna om att ni försöker minimera era förpackningar innan ni slänger dem för återvinning, gäller främst kartonger. Restavfall skall slängas i knutna påsar innan de slängs i kärlen.

Container är beställd till föreningen torsdagen den 20/10-22, container ställs ut på torsdag morgon utanför Smedjegatan 21 A fram till måndag morgon den 24/10-22.

El produkter samt farligt avfall (färg, kemikalier mm) får INTE slängas i containern, detta avfall får ni transportera själva till återvinningscentralen.

Under kommande månad kommer vi även att plocka in utemöblerna för säsongen.

Odlingsgruppen har varit i gång under detta år, det har fallit väl ut kan vi se och de hoppas naturligtvis att fler medlemmar vill gå med i gruppen.

Nyckeln till bastun är försvunnen och tanken är att vi ska sätta in ett handtag som är handikapps anpassat. Har du som medlem nyckeln till bastun var god lämna den åter snarast.

Nu hoppas vi på en fin och mild höst

PILDAMMSNYTT
20 September 2022

PILDAMMSNYTT
8 September 2022

Uppdaterad tidsplan gällande hissbyte!

Styrelsen har godkänt offert från Orbital Project som kommer hålla i bytet till nya hydrauliska hissar med material från ALT Hissar. Styrelsen har även beslutat att hissarna skall gå upp till vindsplan när man nu byter ut dem, för eventuell byggnation av lägenheter i framtiden alt. tillgång till vind för medlemmarna.

Projektet med byte av hissarna har som tidigare aviserats redan startat med projektering samt godkänt bygglov. Produktion av hissarna är även den startad enligt tidsplan.

Här kommer följande nyuppdaterad tidsplan för byte av hissarna på Rådmansgatan 23D-F då en del komponenter har blivit försenade. Vi hoppas att entreprenören kan följa tidsplan, det kan dock alltid bli förändringar då man naturligtvis inte kan förutse allt.

Då entreprenören har påbörjat ombyggnation av hissarna på Rådmansgatan 23D-F så tar ALT Hiss över felanmälan från den 5/9-22, gäller dock ej handikapphissarna som fortfarande HissISkåne har ansvaret för.

Felanmälan ALT Hissar 010-2050050

Tidplan/ Genomförandeplan: 

V 36-40: Hiss avstängd i 23D, rivning samt byggarbete.

V 43-47: Hiss avstängd i 23E, rivning samt byggarbete.

V 47-51: Hiss avstängd 23F, rivning samt byggarbeten.

Har du som medlem frågor till entreprenören eller projektet med byte av hissar, kontakta styrelsen på följande adress brf@pildammen.se

PILDAMMSNYTT
20 Juni 2022

Hej Medlemmar!

Föreningen bytte ut linhissarna på Rådmansgatan 23D-F till skruvhissar 1993, med facit i hand var det  kanske inte den bästa lösningen men skruvhissar var populära att installera i fastigheter under denna period. Dåvarande styrelsens vid denna tidpunkt ville även att fastigheten skulle handikappanpassas så hissen skulle gå ända ner i källaren, vilket inte tidigare lin hiss gjorde.

Styrelsen har godkänt offert från Orbital Project som kommer hålla i bytet till nya hydrauliska hissar med material från ALT Hissar. Styrelsen har även beslutat att hissarna skall gå upp till vindsplan när man nu byter ut dem, för eventuell byggnation av lägenheter i framtiden alt. tillgång till vind för medlemmarna.

Projektet med byte av hissarna har som tidigare aviserats redan startat med projektering samt godkänt bygglov. Produktion av hissarna är även den startad enligt tidsplan.

Här kommer följande tidsplan för byte av hissarna på Rådmansgatan 23D-F.

Tidplan/ Genomförandeplan: 

V31: Rivning och byggarbeten 23D, som inte innebär att hissen stängs av

V32-36: Hiss avstängd i 23D

V37-38: Rivning, byggarbeten trapphus 23E

V38-43 Hiss avstängd i 23E

V44-45: Rivning, byggarbeten 23F

V46-49: Hiss avstängd i 23F

Vi hoppas att entreprenören kan följa tidsplan, det kan dock alltid bli förändringar då man naturligtvis inte kan förutse allt.

Har du som medlem frågor till entreprenören eller projektet med byte av hissar, kontakta styrelsen på följande adress brf@pildammen.se

Mvh Styrelsen

PILDAMMSNYTT
30 Maj 2022

Information…

Projektet med byte av hissar på Rådmansgatan 23D-F fortskrider. Produktionen av hissarna är påbörjad enligt tidsplan samt kommer rivning av hissarna starta v. 31. Information gällande hissbytet till berörda medlemmar kommer aviseras inför hissbytet.

Nya trädgårdsmöbler är beställda för uteplatsen, leverans sker troligen v. 22/23 Vi kommer även köpa in nya parasoller till gården.

Njut av vår fina innergård men håll ordning efter er så att det är trevligt för alla medlemmar. Tändvätska får under inga omständigheter förvaras på gården och håll uppsikt då ni grillar, tänk på att det finns barn i föreningen. Nytt grillgaller är beställt till murgrillen.

Flytta gärna trädgårdsmöblerna men ställ dem tillbaka på sin plats.

Håll ordning vid vår källsortering och sortera materialet rätt, då ser det trevligare ut för er medlemmar samt kommer föreningen inte få några extra kostnader.

Vid eventuella fel som berör fastigheten eller dess ansvarsområde görs felanmälan till följande mail: vicevard@pildammen.se

Vid akuta ärenden dagtid mellan 7-16 telefon 070-6002575, om ni inte får kontakt med vicevärd när det gäller akuta ärenden så meddela någon i övriga styrelsen. Kontaktuppgift till övriga styrelsen, se anslag i trapphus.

Skrivelser till styrelsen samt även frågor som berör föreningens hemsidan kontakta styrelsens sekreterare via följande mail: sekreterare@pildammen.se

Styrelsen önskar er medlemmar en trevlig sommar…

Mvh Styrelsen

PILDAMMSNYTT
13 April 2022

Hej Medlemmar!

Det har upptäckts mal i källare, styrelsen uppmanar er att gå igenom era källarförråd för att bli av med dem.

 • Ta bort organiskt material genom att städa grundligt. 
 • Lägg endast undan rena kläder, gärna förpackade i täta emballage.
 • Kontrollera undanlagda textilier regelbundet. 
 • Angripna textilier kan värmebehandlas vid 60°C genom tvätt, strykning eller torktumling. 
 • Töm utrymmen, som garderober, klädkammare, byråer etc., från kläder och textilier. 
 • Dammsug drabbade utrymmen. Var noggrann kring lister, springor och sprickor. 
 • Frys in dammsugarpåsen innan den slängs i soporna. 
 • Textilier bör skakas och borstas mycket noggrant. 
 • De kan tvättas, värmebehandlas (ca +60°C) eller/och frysas (ca -18°C)

Mvh Styrelsen

PILDAMMSNYTT
31 Mars 2022

Information…

Föreningens vicevärd kommer nu framöver från den 1/4-22 att handa felanmälan. Vid eventuella fel som berör fastigheten eller dess ansvarsområde görs felanmälan till följande mail: vicevard@pildammen.se

Vid akuta ärenden dagtid mellan 7-16 telefon 070-6002575, om ni inte får kontakt med vicevärd när det gäller akuta ärenden så meddela någon i övriga styrelsen. Kontaktuppgift till övriga styrelsen, se anslag i trapphus.

Skrivelser till styrelsen samt även frågor som berör föreningens hemsidan kontakta styrelsens sekreterare via följande mail: sekreterare@pildammen.se

Gamla soprummet i källarplan med nedgång från innergården Smedjegatan 21C används nu som ett miljörum, på dörren sitter en skylt märkt miljörum. Här kan ni lämna batterier/glödlampor/lysrör/mindre elektronik apparater samt hämta papperspåsarna till matavfall. Matavfallspåsar kommer inte framöver att läggas i behållarna i källarplan.

Tomelilla trädgårdstjänst tar över föreningens trädgårdsskötsel från den 1/4-22. Vi hoppas på ett gott samarbete framöver och att vi får en trevlig utemiljö att njuta av.

Projektet med byte av hissar på Rådmansgatan 23D-F fortskrider.  Enligt planering kommer rivning att ske v.31 Information till berörda medlemmar kommer aviseras inför hissbytet.

Föreningen kommer att utföra relining av tre stammar under våren-22, information går ut till berörda medlemmar.

PILDAMMSNYTT
28 Februari 2022

OVK (obligatorisk ventilationskontroll) kommer att påbörjas i fastigheten måndagen den 28/3-22. Avisering till medlemmarna om tid samt datum kommer delas ut av Simab under mars månad. Medlemmar skall se till att ventilationen i kök samt bad är tillgängliga samt att Simab har tillgång till lägenheten för att utföra arbetet.

Styrelsen har nu skrivit avtal med Orbital Project för byte av 3st hissar på Rådmansgatan 23 D-F. Hissarna kommer i framtiden även att gå upp till vinden på plan 6, därav får man lättare tillgängligheten till förråden eller om föreningen i framtiden vill bygga vindslägenheter. 

Projektering av hissbytet på Rådmansgatan 23D-F är nu påbörjat under februari månad med bygglovshandlingar mm. På grund av pandemin har det dock varit svårt för leverantören ALT HISS AB att få fram materialet till de nya hissarna, arbetet med nedmonteringen av befintliga hissar startar först efter sommaren v. 31. Informationen gällande hissbytet kommer att delges närmare start.

Styrelsen har även anlitat en konsult som skall handha anbudsförfarande på kommande underhåll med att relina fastighetens resterande avloppsstammar. Reliningen är tänkt att påbörjas under 2023. Information kring relingen kommer att fortlöpa närmare start.

Styrelsen har beslutat att att Tomelilla Trädgårdstjänst skall ta över föreningens trädgårdsskötsel från den 1/4-22.

Se anslag i trapphus gällande farligt avfall…

PILDAMMSNYTT
3 Februari 2022

Odling på gång i föreningen! Se här för information.

PILDAMMSNYTT
23 Januari 2022

PILDAMMSNYTT
23 Januari 2022

Styrelsen har beslutat att års stämman kommer att hållas den 20/2-22 Kl 13.00

På grund av rådande pandemi Covid-19 samt Folkhälsomyndigheten rekommendationer att hålla avstånd och därmed svårigheten att hålla stämman inomhus för att begränsa smitta, har styrelsen bestämt att hålla stämman utomhus. Stämman kommer att hållas utomhus på föreningens innergård, se kallelse.

Styrelsen har beslutat att höja IMD-elpris för medlemmarnas elanvändning p.g.a. nya elnätstaxor och nytt elhandelspris 2022. Priset för medlemmarnas elanvändning kommer höjas från dagens 1,10 kr/kWh till 1,35 kr/kWh inklusive moms.

Bastuavgiften tas bort, alla medlemmar som vill nyttja bastun kan boka sig nere vid bastuns anslagstavla. Medlemmar som nyttjar bastuns skall städa efter sig samt hålla ordning för nästkommande medlem som ska basta.

Föreningen har drabbats av att cyklar försvinner på innergården, troligen tar sig obehöriga in på gården för att därefter lätt ta sig ut med en stulen cykel. Styrelsen kommer att köpa skyltar med kamera övervakning för montering på grindarna, med förhoppning om att det ska leda till att medlemmarna får ha cyklarna i fred. 

Dagligen uppvisar vissa medlemmar bristen på att följa vad som slängs i källsortering, skyltarna ovanför kärlen talar om vad som får slängas. Allt som slängs som restavfall (vanliga sopor) skall vara förslutet i en påse för att undvika att sopor kommer utanför kärlen. Medlemmar får under inga omständigheter ställa föremål/material vid sidan om kärlen så som möbler och dylikt, det får medlem själv ombesörja att ta till återvinningsstationen.

Styrelsen efterfrågar medlem/medlemmar som är intresserade av trädgård/odling, kontakta vicevärden för mer information.

Styrelsen efterfrågar medlem/medlemmar som är intresserad att ansvara för flaggning, kontakta vicevärden för information. 

Mvh Styrelsen

PILDAMMSNYTT
23 December 2021

Julen står nu för dörren…

Tomten är nu friköpt från Malmö stad och Brf Pildammens medlemmar äger numer marken Kaplanen 2. Styrelsen har beslutat en 2% höjning av lägenhetsavgifterna från den 1/1-22, för att täcka underhåll av fastigheten samt prishöjningar på driftkostnader. Styrelsen har beslutat att års stämman kommer att hållas den 10/2-22 med förhoppning om att vi kan ha ett fysiskt möte i vår föreningslokal.Vi vill vi uppmana er att ni slänger rätt förpackningar i rätt kärl på källsorteringen samt att ni slänger restavfallet i knutna påsar innan ni slänger de i kärlet. 

Vi vill vi uppmana er att ni slänger rätt förpackningar i rätt kärl på källsorteringen samt att ni slänger restavfallet i knutna påsar innan ni slänger de i kärlet. 

Vik/slå ihop kartongerna så att de får plats i kärlen.

God Jul och Gott Nytt År

Styrelsen

HSB HAR INGET SAMARBETE MED ”SENIORHANTVERKARNA”

Hej medlem!

Vi i styrelsen har blivit uppmärksammade på att företaget ”Seniorhantverkarna” möjligen har delat ut reklamblad i vår förening med HSBs logotype på, utan tillstånd. Därför vill vi understryka att varken vi eller HSB Malmö har något samarbete med detta företag. HSB Malmö ser allvarligt på detta och har kontaktat företaget för att uppmana dem om att ta bort logotypen i deras utskick. 

Mitt HSB – allt om medlemsförmåner 
HSB samarbetar endast med seriösa och noggrant utvalda företag och organisationer, vars varor och tjänster lever upp till HSBs hårt ställda krav. Du hittar HSBs medlemsförmåner på Mitt HSB. Logga in på hsb.se/malmo med BankID eller lösenord.  

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i samarbete med HSB Malmö
HSB brf Pildammen

PILDAMMSNYTT
13 Oktober 2021

Hej Medlemmar!

Föreningen bytte ut linhissarna på Rådmansgatan 23D-F till skruvhissar 1993, med facit i hand var det kanske inte den bästa lösningen men skruvhissar var populära att installera i fastigheter under denna period. Dåvarande styrelsens vid denna tidpunkt ville även att fastigheten skulle handikappsanpassas så hissen skulle gå ända ner i källaren, vilket inte tidigare lin hiss gjorde. 

Föreningen har under en ganska lång tid haft problem gällande dessa hissar och ser nu ett stort behov av att dessa byts ut. Styrelsen håller i nuläget på att ta in offerter gällande byte av hissarna på Rådmansgatan 23 D-F. Vi har fått ta del av en offert från vår nuvarande hissentreprenör gällande hydraulhissar men inväntar ytterliggare offert från annan entreprenör.

Styrelsen hoppas på att byte av hissarna kan ske under första halvåret -22

PILDAMMSNYTT
17 Juni 2021

Sommaren är här och midsommar står för dörren…

Styrelsen har nu sommaruppehåll gällande möten och startar upp igen i slutet på augusti månad.

Föreningen kommer att reparera vissa delar av platt ytor som kaninerna har undergrävt kring fastigheten.

Trädgårdsmöblerna på gården önskar vi att ni ställer tillbaka då ni flyttar dem, då ser det trevligt ut när nästa medlem kommer till uteplatsen. Vi kommer köpa in en ny askhink till grillen, tänk på att askan ska vara helt släkt när ni tömmer ut den.

Vi kommer även komplettera med någon parasoll till gården som gick sönder förra året, tänk dock på att fälla ner dem när ni använt dem.

Vi vill uppmana alla som slänger cigarett fimpar runt omkring fastigheten… på uteplatser, i grillen på gården, ut genom fönstren att ni genast upphör med detta. Försök att ta hänsyn till varandra och se till att det är fint kring vår fastighet.

Som vanligt vill vi uppmana er att ni slänger rätt förpackningar i rätt kärl på källsorteringen samt att ni slänger restavfallet i knutna påsar innan ni slänger de i kärlet.

Styrelsen önskar nu er alla en härlig sommar….

PILDAMMSNYTT
15 Maj 2021

Den 9/5 höll föreningen en extra stämman gällande friköp av Kaplanen 2. Protokoll från stämman hittar du här.

PILDAMMSNYTT
21 April 2021

Kallelse till HSB brf Pildammen extra föreningsstämma den 9/5

Extra föreningsstämma i HSB bostadsrättsförening kommer att hållas den

Datum/tid: 2021-05-09 klockan 13:00.

Plats: Föreningslokalen, Rådmansgatan 23 E 

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför extra föreningsstämma. Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen i HSB brf Pildammen har vid sitt styrelsemöte den 31/3 beslutat att röstning vid extra föreningsstämma 2021 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRIKÖP AV TOMTRÄTT KAPLANEN 2

Styrelsen fick ett starkt mandat för att gå vidare med arbetet att friköpa vår tomt Kaplanen 2 vid den enkätundersökning som ni medlemmar svarade på. 62 röstade för och tre emot.

Nu har styrelsen gått vidare och fått in anbuden från bankerna och SBAB:s alternativ är det bästa för vår förening. Det är alltså ett billigare alternativ än att betala tomträttsavgäld till Malmö stad. Således blir det ingen avgiftshöjning om vi nu ska friköpa tomten.

De eventuella avgiftshöjningar som ligger för handen är i så fall de som årligen behövs för drift och underhåll, som vi redovisat tidigare. Styrelsen redovisade då också priset för friköp, lagfart och pantbrev till 57 miljoner kronor. Och att fastigheten vid ett friköp av tomten kommer att värderas till 207 miljoner kronor.

För att nu tomten ska friköpas eller inte krävs en extrastämma där ni medlemmar röstar om detta. Detta sker genom poströstning.

Några förutsättningar ges här nedan:

 • Kostnaden på 57 miljoner kronor gäller endast till 31 maj. Då ska Malmö stad ha ett svar från oss.
 • Frågan tas sedan upp i kommunfullmäktige och slutgiltigt beslut tas där sent i höst
 • För den som vill ta del av den utredning på marknadsvärdet 207 miljoner som Bryggan gjort kan läsa mer här https://www.pildammen.se/tomtratt
 • För den som har fler frågor så kan ni träffa styrelsen onsdagen den 5 maj klockan 18.00 i föreningslokalen, Rådmansgatan 23 E. Där och då har vi också exemplar på Bryggans utredning.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning 

Medlemmarnas poströster ska vara inlämnad senast klockan 21.00 i Föreningens brevlåda innanför entré Smedjegatan 21 B den 8 maj.

DAGORDNINGEN

Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning.

 1. Föreningsstämmans öppnande*
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare*
 4. Godkännande av röstlängd*
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dagordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Friköp av tomträtt Kaplanen 2
 11. Föreningsstämmans avslutande*

PILDAMMSNYTT
1 April 2021

Våren är nu på gång och det börjar knoppa och blomstra i rabatterna…

3 st nya tvättmaskiner är inköpta och installerade till föreningen av märket Podab, vi hoppas nu på mindre reparationer i framtiden.

Styrelsen är igång med sina möten, de frågor som vi arbetar mer intensivt med i nuläget är friköp av tomten från Malmö stad samt byte av hissarna på Rådmansgatan 23D-F, mer information kring detta kommer frampå.

Trädgårdsmöblerna är planerade att tas fram den 14/4 om vädret tillåter och vi alla längtar väl efter härligt skönt vår väder.

Vi vill uppmana alla som slänger cigarett fimpar runt omkring fastigheten… på uteplatser, i grillen på gården, ut genom fönstren att ni genast upphör med detta. Försök att ta hänsyn till varandra och se till att det är fint kring vår fastighet.

Som vanligt vill vi uppmana er att ni slänger rätt förpackningar i rätt kärl på källsorteringen samt att ni slänger restavfallet i knutna påsar innan ni slänger de i kärlet.

Ni vet väl att ni kan läsa Pildammsnytt på hemsida www.pildammen.se

Hemsidan har mycket bra information om föreningen samt de regler som gäller för er medlemmar.

Styrelsen önskar nu er alla en Glad Påsk!

PILDAMMSNYTT
13 Februari 2021

Medlemmar i HSB Brf Pildammen kallas till ordinarie föreningsstämma den 28 Februari, klockan 13.00, i föreningslokalen, Rådmansgatan 23E.

Styrelsen i HSB Brf Pildammen har vid styrelsemöte den 26 januari beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2021 ska ske genom poströstning för att minska smittspridningen av covid-19.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska smittspridningen. Underlag för ordinarie föreningsstämma hittar du som medlem genom att klicka på länkarna nedan:

PILDAMMSNYTT
21 Januari 2021

OBS!

Ett olyckligt läckage på värmesystemet inträffade den 20/1 på eftermiddagen. Eon är kontaktad för åtgärd,  vår förhoppning är att systemet åter är igång snarast.

Lägenhetsinnehavare kan efter att värmesystemet åter är igång få luft i sina radiatorer, om ni upplever dem kalla kontakta Vicevärden.

PILDAMMSNYTT
18 December 2020

Julen står nu för dörren…

Du har väl sett över ditt brandskydd i lägenheten? 

Se över brandvarnare och tänk på att ha uppsikt på tända stearinljus.

Källsortering är fortfarande ett dilemma i fastigheten, då inte alla medlemmar följer de föreskrifter och information som kommer från styrelsen, betänk följande för att undvika extra kostnader.

– Lägg avsedda förpackningar i rätt kärl.

-Restavfall skall slängas i en ihop knuten påse.

-Slå ihop kartongerna innan ni slänger dem i kärlen.

-Är kärlen fulla, ställ inte påsar och dyligt på marken.

Styrelsen önskar nu er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!

PILDAMMSNYTT
19 November 2020

På grund av ökad smitta av Covid-19 ute i samhället kommer föreningen att avvakta med OVK samt rensning av utgående ventilation i december månad.

PILDAMMSNYTT
8 November 2020

Här kommer lite information…

Styrelsen har sett över det kommande verksamhetsårets budget och beslutat att höja avgiften med 4% i samråd med HSB ekonomens förslag. Höjning av avgiften kommer att gälla från den 1/1-21.

När nu hösten gjort sitt antågande har vi plockat in de flesta av utemöblerna för vinterförvaring.

Container är beställd till fastigheten och kommer att ställas upp utanför Smedjegatan 21A torsdagen den 11/11-16/11 för grovavfall, gäller ej elektronik samt farligt avfall. El produkter samt farligt avfall (färg, kemikalier mm) får INTE slängas i containern, detta avfall får ni transportera själva till återvinningscentralen.

Passa på att rensa era förråd!

Föreningen har beställt OVK(obligatorisk ventilations kontroll) samt ventilationsrensning på utlufts kanalerna, den kommer att utföras under december månad -20, avisering kommer att skickas ut till er från SIMAB. För att få en godkänd OVK så får medlem inte installerat spisfläktar med anslutning till befintligt självdragskanal.

Källsortering är fortfarande ett dilemma i fastigheten, då inte alla medlemmar följer de föreskrifter och information som kommer från styrelsen, betänk följande för att undvika extra kostnader.

– Lägg avsedda förpackningar i rätt kärl.

-Slå ihop kartongerna innan ni slänger dem i kärlen.

-Restavfall skall slängas i en ihop knuten påse.

-Är kärlen fulla, ställ inte påsar och dyligt på marken.

Styrelsen önskar er medlemmar en trevlig höst…

PILDAMMSNYTT
16 Juni 2020

Sommaren är äntligen här och midsommar står för dörren…

Nytt avtal har tecknats med Örehus fastighetsförvaltning AB som nu tar över trappstädningen efter Ulla.

Stenbeläggningen/soprum på gården har blivit av tvättade.

Föreningen ser över skador på källarnedgångarna samt åtgärdar dessa, eventuellt tillkommer ny målning. 

Föreningen har tecknat ett nytt grupp avtal med bredbands leverantören Ownit som kommer från den 1/7-20 att leverera 1000/Mbit/s samt IP telefoni till samtliga medlemmar i föreningen. 

För mer information se hemsidan www.pildammen.se samt www.ownit.se

Nya utemöbler är beställda till innergården, leverans sker i augusti månad, ställ gärna tillbaka samtliga stolar/bänkar vid sina bord så ser det trevligare ut för nästkommande medlem. Se till att parasollerna är hopfällda när ni lämnar dem.

Njut av att grilla och umgås på gården men se till brandrisker och ljudnivåer, tänk på era grannar.

Grill kolen ska var helt släkt innan den förslutes i påse och kastas i restavfall

Om ni inte använder era cyklar under en längre tid, ställ gärna ner dem i cykelkällaren, det börjar bli fullt i cykelställen på gården. Efter sommaren kommer vi göra en upp rensning av cyklar i fastigheten.

Visa hänsyn till dina grannar och tänk på att höga ljudnivåer på kvällar kan upplevas som störande, släng INTE flaskor i källsortering efter klockan 22.00

Fimpar får under inga omständigheter slängas på fastighetens mark, berörd medlem kan då komma få en varning av styrelsen.

Styrelsen önskar er nu en härlig sommar och ta hand om er…

PILDAMMSNYTT
10 April 2020

I dessa oroliga tider vill vi informera er medlemmar om vad som är på gång i föreningen samt önska er en Glad Påsk…

Föreningens eminenta städerska Ulla har vi nu som arbetsgivare tagit ur tjänst, Ulla tillhör riskgruppen och vi anser inte att hon ska utsättas för eventuell smitta av Covid-19. Delar av styrelsen har därför städat av trapporna till viss del och hoppas nu på att vi hittar en lösning inom snar framtid. 

Ni medlemmar kan hjälpa till att hålla rent i trapphusen genom att torka av er skorna på entré mattorna. Vidare vill vi åter poängtera att enligt brandskydd får ni inte ha dörrmattor utanför er lägenhetsdörr i trapphuset, ni som har det ombedes att ta bort dem och ha dessa innanför i er lägenhet istället. 

Föreningen har tecknat avtal med Anticimex som kommer i slutet av april att störa och plocka ägg från måsarna då de försöker etablera fågelbo på fastighetens tak. Vi hoppas på ett gott resultat av detta avtal med Anticimex och kommer följa upp det efter säsongens slut.

Föreningen har haft inbrott i källare Rådmansgatan 23B-C, oklart hur förövaren tagit sig in i fastighetens källare men ni medlemmar uppmanas att se till att entré och källardörrar stänger efter er. Lås firman SafeTeam har varit i föreningen och justerat en del dörrar samt grind som inte stängdes ordentligt. 

Om ni upplever att någon dörr/grind inte stänger ska ni kontaktar Vicevärden för åtgärd. 

Utemöblerna är nu på plats på innergården, ställ gärna tillbaka stolar/bänkar vid sina bord så ser det trevligare ut för nästkommande medlem. 

Njut av att grilla och umgås på gården men se till brandrisker och ljudnivåer. 

Grill kolen ska var helt släkt innan den förslutes i påse och kastas i restavfall

Visa hänsyn till dina grannar och tänk på att höga ljudnivåer på kvällar kan upplevas som störande.

Styrelsen önskar er alla en Glad Påsk och att ni tar hand om er…pastedGraphic.png

_________________________________________________________________________________

Angående COVID-19

Styrelsen vill informera er medlemmar enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte i onödan besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

 • Till dig som är 70 år och äldre rekommenderas att du begränsar dina nära kontakter med andra människor. Det innebär bland annat att du så långt som möjligt ska undvika folksamlingar i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler. Försök att hålla dig hemma, men självklart finns inget hinder att t.ex. ta en promenad och vistas ute i miljöer med få människor. Be om hjälp för exempelvis inköp av mat och andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.

Övriga som tillhör en riskgrupp för allvarlig sjukdom av luftvägsinfektioner generellt kan också behöva begränsa sina nära kontakter precis som de äldre. Personer som tillhör dessa riskgrupper bör rådgöra med behandlande läkare om åtgärder för att minska riskerna för allvarlig covid-19.
_____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
3 Mars 2020

Den 26 maj blir ditt tv-utbud helt digitalt

Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 26 maj går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår. Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 26 maj för att kunna se på tv när de analoga kanalerna utgått.

Från månadsskiftet mars/april börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?

Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.

Nu kan du som är folkbokförd på en Com Hem-adress dessutom skapa ett konto för Comhem Play Grund, kostnadsfritt och helt utan bindningstid. Då kan du se de flesta abonnemangsfria kanaler på din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play Grund.

 All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering.

_____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
17 Januari 2020

Kallelse

Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pildammen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 6 Februari 2020 kl 19.00 Föreningslokalen ( källaren ) Rådmansgatan 23E

Varmt välkomna!

Styrelsen

Dagordning

 1. Föreningsstämmans öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman
 6. Godkännande av dag ordning
 7. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
 8. Val av minst två rösträknare
 9. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 10. Genomgång av styrelsens årsredovisning
 11. Genomgång av revisorernas berättelse
 12. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning
 13. Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 14. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 15. Fråga om arvode och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens                                  ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman
 16. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 17. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter
 18. Presentation av HSB-ledamot
 19. Beslut om antal revisorer och suppleant
 20. Val av revisor/er suppleant
 21. Beslut om antal ledamöter i valberedningen
 22. Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande
 23. Val av fullmäktige och ersättare samt övriga representanter i HSB
 24. Av styrelsen till föreningsstämma hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen
 25. Föreningsstämmans avslutande

PILDAMMSNYTT
12 December 2019

Information om TV4-kanalerna och C More
Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.

Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.

_____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
5 December 2019

Åter är jul belysningen tänd på gården och julen är i antågande…

Avgifterna höjs den 1/1-2020 med 4% enligt styrelsebeslut och ska täcka driften samt underhållskostnader för fastigheten.

Se över era brandvarnare så att de fungerar och tänk på  att vara uppmärksamma med tända stearinljus.

Styrelsen har uppmärksammat under den senaste tiden att medlemmar renoverar lägenheterna och inte ser till vad som står i föreningens stadgar.  Är du som medlem osäker vad som gäller kontakta Vicevärd/styrelsen eller gå in på föreningens hemsida och läs stadgarna.

Föreningen har nu ett utökat cykelförråd i källaren, nedgång gården huslängan 23A-C , en ny källardörr med dörrautomatik är beställd och arbetet kommer utföras av SafeTeam AB.

Ny belysning kommer monteras i samtliga hissar, gäller ej handikapphissarna.

Städning av tvättstugor/bastu samt entréer kommer utföras  av  LC Service och Renova under december månad.

Översyn inför vintern av fastighetens entrédörrar/källardörrar har utförts av SafeTeam AB.

Service har utförts av EP service för samtliga tvättmaskiner i fastigheten i december månad.

Styrelsen med anställda önskar nu er medlemmar

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

__________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
14 Oktober 2019

CONTAINER FÖR GROVSOPOR

Container för grovsopor kommer ställas upp på gräsmattan utanför Smedjegatan 21B

Torsdagen den 17/10 – 20/10

I containern får du INTE slänga miljöfarligt avfall så som färg, kemikalier, elektronik, byggnadsavfall, bildelar och trädgårdsavfall.

Vänligen respektera om containern är full, lägg inte era grovsopor bredvid på marken. 

Övrigt avfall får ni själva ombesörja att det kommer till återvinningsstationen.

Med vänlig hälsning, Vicevärd
____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
11 September 2019

Tiden går fort och hösten har gjort sig påmind med ett kallare och regnigare väder efter en fin sommar…

Styrelsen har nu påbörjat arbetet efter sommaren med ett nytt verksamhetsår 1/9-19-31/8-20. Under hösten kommer styrelsen att besluta om budget, avgifter och underhålls åtgärder som är prioriterande för fastigheten. 

Påminnelse till er medlemmar gällande motioner ni önskar lämna till  stämman, de skall vara inlämnade till styrelsen senast oktober månads utgång. 

Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda innanför entrén Smedjegatan 21B

Under veckan som  gick blev en del kärl inte tömda, detta beror på att vissa kärl står felvända vid hämtning. Kärlens handtag skall vara vända mot er så att de som tömmer inte ska behöva vända dem, detta för att de ska ha en bra arbetsmiljö då kärlen blir tunga när de är fyllda. 

Vi hoppas på att de så småningom anpassar kärlen så locken hamnar rätt för användaren också. Tänka på att lägga rätt saker i avsett kärl, endast förpackningar samt att ni slår ihop kartonger mm. Trädgårdsavfall är endast till för grönt avfall (kvistar, löv, vissna blommor) ej plastkrukor mm.

Fimpar mm får under inga omständigheter slängas från balkonger eller utanför entréer mm.

Container är beställd till föreningen den 17/10-21/10, passa på att tömma era förråd mm. Elektronik samt farligt avfall t.ex. färgburkar, kemikalier kan ej slängas i containern utan lämnas till återvinningsstationer/alternativ farligt avfall bilen.

https://www.sysav.se/Privat/Atervinningscentraler/Bunkeflo

https://www.sysav.se/Privat/Produkter-och-tjanster/Farligt-Avfall-bilen

Nu önskar vi er medlemmar en trevlig höst…

/Styrelsen

_____________________________________________________________________________

VIKTIG INFORMATION
3 Juli 2019

PILDAMMSNYTT
3 Juli 2019

Föreningen har nu beställt ett trädgårdskärl, här kan man lägga kvistar, löv,
vissna blommor mm… Kärlet är grönt med brunt lock och står vid sidan om
kärlet för metall och töms varannan vecka.
En påminnelse om att det är av vikt att föreningen får medlemsavgift
inbetald i tid, så det inte hamnar till inkasso, då det blir extra kostnader för
föreningen.
Föreningen har nu köpt in ett par parasoller samt en stabilare grill till
uteplatsen. Vi kommer även till att komplettera med två mindre bord och
stolar denna sommar.
Hoppas ni njuter av föreningens fina innegård…visa dock hänsyn till andra
medlemmar och städa undan efter er, tänk även på ljudnivån… det blir
trevligare för alla som vill använda föreningens gemensamma utemiljö och
störningar minimeras.
Styrelsen har nu sommar uppehåll, dock påbörjas budget arbetet för vårt
kommande verksamhetsår redan i Juli månad.
Nu önskar vi alla medlemmar en riktigt trevlig Midsommar samt en skön
sommar.
 
MVH, Styrelsen
_______________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
30 april 2019

Våren har äntligen kommit och Valborgsmässoafton står för dörren…

I veckan kommer vi att dela ut inloggningsuppgifter till Curves, där kan ni se er elförbrukning, debitering från föreningen sker via avgifts avierna. Manual för inloggning se hemsidan www.pildammen.se under nyheter.

Trädgårdsmöblerna har ställts ut på gården, styrelsen ser över vad som behöver kompletteras frampå gällande parasoll mm. Ordförande Pelle har utfört snickeri och kompletterande målningsarbeten på pergolan.

Föreningen kommer byta ut tagg platta mot en knapp sats för utpassering vid norra gårdsgrinden. Bytet till knapp sats är en säkerhetsåtgärd för att man ska komma ut från gården, om man av misstag inte fått med sig tagg.

Saknar du matavfalls påsar i behållarna? I Källaren nedgång innergården 21C hittar du nya, vi har samlat en del källsortering i detta förra soprum som ex. glödlampor och batterier.

Som vi brukar uppmanar vi alla medlemmar att följa de regler som gäller för källsortering, rätt saker på rätt plats, vik ihop och minimera kartonger och se alltid till att du kan stänga locken.

Hoppas ni njuter av föreningens fina innegård…visa dock hänsyn till andra medlemmar och städa undan efter er, tänk även på ljudnivån… det blir trevligare för alla som vill använda föreningens gemensamma utemiljö och störningar minimeras.

Mvh, Styrelsen

_____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
8 april 2019

IMD el har nu kommit igång, och du som boende kan följa din el förbrukning via denna länk: https://insight.ecoguard.se

En manual för hur du loggar in finns här: Manual Curves Insight

____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
25 februari 2019

Några rader om din El räkning på avi finns att läsa om här Informationsbrev IMD

____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
20 januari 2019

Nytt år har börjat…

Föreningens årliga stämma kommer hållas den 7 februari -19 i föreningslokalen (källaren) Kl 19.00,  Rådmansgatan 23E.

Årsredovisningen kommer delas ut via brevlåda i tryckt form och på föreningens hemsida när den är klar.

EcoGuard har avslutat första etappen av projektet med att installera IMD EL i föreningen, enligt uppgift kommer arbetet att avslutas i slutet på månaden.

Föreningen har problem med att medlemmar inte följer instruktioner gällande källsorteringen, lägg det som ska återvinnas i rätt kärl.

Restavfall skall förslutas i påsar innan de slängs i kärlen.

Kartonger skall slås ihop för att de inte ska ta för stor plats i kärlen.

Mvh Styrelsen

__________________________________________________________________________

Kallelse
20 januari 2019
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pildammen kallas härmed av styrelsen till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 7 februari 2016 klockan 19.00
Lokal: Föreningslokalen (källaren) Rådmansgatan 23E

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2019

Mvh Styrelsen

____________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
18 november 2018

Hösten är här och vinter i antågande…

Entreprenör Plåttjänst ABär nu äntligen klara med renovering av fastighetens skorstenar, det har varit en långdragen och dyr renovering men till tröst skall det hålla i många år framöver. Vi beklagar att en del medlemmar har fått fog/dammrester in via sina ventiler.

Föreningen påbörjade arbetet med införande av IMD el i föreningen efter sommaren enligt stämmobeslut. Styrelsen tog in anbud och beslut har tagits att arbetet kommer utföras av EcoGuard med start datum den 13 november.

Informationsmöte kommer hållas i föreningslokalen gällande införandet av IMD el samt allmän information.

Plats: Föreningslokalen, källaren Rådmansgatan 23E

När: 4 december 2018 kl 19.00

Föreningen har fått en donering på 50 000:- av medlem Lars-Erik Pettersson lgh 101, för att montera en automatisk grindöppnare på gårdsgrinden mot Källängen, arbetet har utförs av SafeTeam.

Styrelsen beslutade en höjning av avgiften med 4% från den 1/1-19 efter budget genomgång med HSB ekonomen.

Gällande fastighetens källsortering är det av vikt att ni följer de anvisningar om vad som skall slängas i respektive kärl samt minimera kartonger så de tar mindre plats i kärlen.

Observera!

Återvinningskärlen är till för det dagliga hushållsavfallet, ställ/lägg inget utanför kärlen då det drar till sig både råttor och måsar.

Gällande felanmälan Hagtorns fastighetsservice / HSB Jour se anslag.

Övriga frågor/ärenden kontakta Vicevärden 0706-002575, brf@pildammen.se

___________________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
3 juni 2018

Sommaren är här med rekordvärme…

Entreprenör Plåttjänst AB fortsätter med omfogning/lagning av fastighetens skorstenar. Beräknat slutdatum för renovering av skorstenarna är v.26

Grindarna in till fastighetens innegård har nu äntligen blivit kopplade till vårt låssystem och fått dörrstängare monterade. Entreprenörer som tömmer vårt rest/återvinningsmaterial har nu fått taggar och grindarna till innegården kommer därmed att låsas under v. 23

Gällande fastighetens källsortering är det av vikt att ni följer de anvisningar om vad som skall slängas i respektive kärl samt minimera kartonger så de tar mindre plats i kärlen. Återvinningskärlen är till för det dagliga hushållsavfallet. Observera! ställ/lägg inget utanför kärlen då det drar till sig både råttor och måsar.

Under sommaren hoppas vi att ni använder vår trevliga innergård, nya grillar har köpts in och bänkar samt bord har blivit målade. Om ni använder grillarna observera då att kol resterna skall vara helt släkta innan de slängs i restavfallet, så det inte uppstår någon brand. Visa hänsyn till era grannar gällande ljudnivåer samt städa upp efter er på uteplatser mm.

Gällande felanmälan se anslag i trapphusen. Övriga frågor/ärenden kontakta Vicevärden Kent på 0706-002575.

Styrelsen för Brf Pildammen önskar nu alla medlemmar en härlig sommar!

___________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
17 mars 2018

Entreprenör Plåttjänst AB har startat upp arbetet med omfogning/lagning av fastighetens skorstenar med start v.11 på Smedjegatan 21A-C

Arbetet med byggnadsställningar kommer efterhand att flyttas runtom fastigheten så att de kommer åt de olika delarna på taken.

Oljud vid fräsning kan därmed uppstå, det kan komma fog rester/grus ner i kök/badrums ventilen vilket de dock ska försöka minimera.

Arbetet med att renovera fastighetens skorstenar kommer troligen att fortgå fram till v. 24

Har ni några frågor kontakta Vicevärden Kent på telefon 0706-002575

___________________________________________________________________

FARLIGT AVFALL
Här kan du lämna farligt avfall till Farligt Avfall-bilen som kommer till Möllevångstorget
Tis 13/3 kl 19.00-19.45
Tors 24/5 kl 19.00-19.45
Tors 30/8 kl 19.00-19.45
Tors 4/10 kl 19.00-19.45
• Sprayflaskor hårspray och spraydeodorant.
• Bekämpningsmedel (klass 3) insektsspray, träskyddsmedel och ogräsmedel.
• Diverse kemikalier batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
• Diverse oljor spillolja, smörjolja och motorolja.
• Färg-, lack- och limrester nagellack, burkar med intorkad färg, penslar och rollers med rester av olje- och lackfärg räknas hit. Burkar med rester av vattenlöslig färg hanteras även i samma insamlingssystem som farligt avfall.
• Kvicksilverhaltiga material äldre febertermometrar.
• Lösningsmedel thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
• Rengöringsmedel silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
• Småbatterier och bilbatterier. En hel del apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du in hela apparaten.
• Elavfall småelektronik upp till en mikrovågsugns storlek – glödlampor, lågenergilampor, lysrör, hårtorkar, strykjärn, rakapparater, handverktyg, mobiltelefoner, batteridrivna leksaker.
____________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
15 februari 2018

Styrelsen har efter stämman åter satt igång arbetet och ser nu framemot vår och lite värme…

Nya stadgar för Brf Pildammen är nu antagna av stämman.

Att koppla in grindarna till Aptus systemet blev för dyrt ansåg styrelsen så vi försöker nu hitta en annan lösning som kan vara bra. Styrelsen har begärt in kostnader från entreprenör med låsbara grindar till gården och avvaktar nu svar från dem.

Entreprenör Plåttjänst AB kommer att starta arbetet med omfogning/lagning av fastighetens skorstenar med start v. 10, mer information kommer närmare start.

Styrelsen har kontaktat HSB gällande införandet av IMD el (individuell mätning av el) för medlemmarna.

Vecka 6 uteblev tömning på vår källsortering, trots att vi åkallat problemet för entreprenören uteblev tömning och kärlen blev helt överfulla. Vi ser hellre att medlemmar tar in sitt återvinningsmaterial då kärlen är fulla så ni inte ställer det på marken, detta medför problem med råttor kring fastigheten.

OBS! Kartonger skall slås ihop så att de inte fyller upp kärlen!

Mvh Styrelsen

____________________________________________________________________

PILDAMMSNYTT
13 december 2017

Juleljusen lyser nu upp i denna mörka årstid… Tänk på att kontrollera era brandvarnare så att de fungerar.

Grindarna in till gården är monterade och föreningen har beställt arbetet för att koppla in det till portsystemet Aptus.

Entreprenör för omfogning samt lagning av skorstenarna är beställt och arbetet kommer att påbörjas inom snar framtid, vi väntar dock på besked från stadsbyggnadskontoret.

Styrelsen kommer fortsätta arbetet med införandet av IMD el (individuell mätning av el) för medlemmarna efter extra stämman.

Från den 1/1-18 höjs avgifterna med 6%

Förtydliganden gällande felanmälan mån-fre 7.00-16.00
Felanmälan skall göras till Hagtorns fastighetsservice på telefon 040-6188464 alternativ mail felanmalan@hagtornservice.se. Akuta ärende jourtid HSB fastighetsjour 040-6610165

Styrelsen med anställda önskar alla medlemmar en god jul och ett gott nytt år!

____________________________________________________________________

KALLELSE TILL EXTRA STÄMMA
11 december 2017

Kallelse extra stämma 2017 som PDF

____________________________________________________________________

2 oktober 2017
PILDAMMSNYTT

Nu har hösten kommit och styrelsen arbetar vidare…

Informationsmöte gällande IMD EL (individuell mätning av el) den 17/10 klockan 18.00 i föreningslokalen källare Rådmansgatan 23E.

Container är beställd mellan den 19-23 oktober och kommer att ställas upp på gräsmattan utanför Smedjegatan 21A, passa på att rensa era förråd.

Styrelsen vill gärna ha medlemmars delaktighet att sätta utemöblerna på vinterförvaring den 22 oktober. Anslag kommer att sättas upp i trapphus.

Styrelsen har fått information att tillverkningen av grindarna in till gården skall vara färdiga inom kort, därefter skall arbetet starta med installationen.

Entreprenör för omfogning samt lagning av skorstenarna är beställt och arbetet kommer att påbörjas nu i höst.

Vi har sett att en del förråd i källare/vind står öppna utan hänglås, de ska stängas och vara låsta med hänglås. Ni får inte ställa saker utanför era gångar i källare eller på vinden.

Påpekning om att alla medlemmar som tvättar i tvättstugan skall städa efter sig, en del medlemmar sköter detta men tyvärr inte alla.

OBS! Det är fortfarande problem med att källsortera rätt, se skyltar och lägg i rätt kärl.

Nu hoppas vi på en fin höst frampå…

/Styrelsen

____________________________________________________________________

30 maj 2017
PILDAMMSNYTT

Sommar, sommar, sommar…

Relining av 5 st köks avloppsstammar Rådmansgatan 23D-F är nu avslutat.

Styrelsen arbetar vidare med låsbara grindar till innegården, tillverkning är beställd.

OBS! Sortera rätt i källsorteringskärlen samt slå ihop förpackningar så de tar mindre plats.

Föreningen har fått anmärkning vid brandskyddskontroll, brandrisker föreligger samt måste det vara fria utrymningsvägar. Det är inte tillåtet att sätta ut saker utanför källare och på vinds förråd samt i trapphus. Föreningen (styrelsen) kommer att inom snar framtid att plocka bort saker som står utanför sina förråd för att sedan sen slänga det, fördyrade kostnader för föreningen som drabbar alla medlemmar.

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens kryddträdgård, kontakta Vicevärd Kent på telefon 0706-002575 mail: brf@pildammen.se

Ställ tillbaka utemöblerna om ni flyttar runt på dem, ser trevligare ut för nästa medlem som skall använda dem. Njut av den fina innegården gården, grilla, sola mm men tänk på att visa hänsyn till dina grannar.

Styrelsen med anställd önskar medlemmarna en trevlig och skön sommar.

/Styrelsen
____________________________________________________________________

9 mars 2017
PILDAMMSNYTT

Styrelsen har startat upp sitt arbete efter stämman i februari…

Styrelsen arbetar vidare med att ta in nya offerter/anbud för omfogning och byte av kronor på skorstenarna.

Spolning av våra stammar har utförts, några lägenheter fick vi dock inte tillträde till, de kommer att kontaktas av Vicevärd för uppföljning samt informeras om föreningen stadgar.

Relining av köks avloppsstammar Rådmansgatan 23D-F är aktuellt och styrelsen arbetar med en tidsplan för åtgärd nu i vår.

Ny och bättre belysning på innegård och källsortering har monterats.

Styrelsen arbetar vidare med låsbara grindar till innegården.

OBS! Sortera rätt i källsorterings kärlen samt slå ihop förpackningar så de tar mindre plats.

Boka endast en tvättid åt gången i tvättstugan så blir tillgängligheten större för er alla.

Det är inte tillåtet att sätta ut saker utanför sina förråd, plocka undan eller släng samt sätt lås på era förråd i källare och på vind.

Styrelsen kommer göra ett nytt försök med att rensa upp bland cyklarna. I slutet på mars månad kommer vi märka upp alla cyklar, om du använder din cykel och ska ha den kvar plockar du bort märkningen. Cyklar som plockas bort kommer förvaras i föreningen i 6 månader.

Är du intresserad av att engagera dig i föreningens kryddträdgård, kontakta Vicevärd Kent på telefon 0706-002575 mail: brf@pildammen.se

Utemöbler för innegården kommer att ställas ut i april månad, anslag kring att hjälpas åt att bära ut dem kommer.

/Styrelsen
____________________________________________________________________

4 oktober 2016
PILDAMMSNYTT

Hösten är här och vi går mot mörkare och kallare tider.

Styrelsen har haft två möten sen sommaruppehållet och i kommande Pildammsnytt handlar det om vad som är på gång under hösten och vad som behövs uppmärksammas.

Föreningen planerade för att foga om skorstenarna under hösten, tyvärr fick vi in för få anbud för att det skulle kunna bli aktuellt. Beslut togs med HSB konsulten att vi skulle göra en mer ingående besiktning av skorstenarna för att kunna se om man kan vänta med arbetet till nästa år. Troligen kommer vi dock att utföra vissa mindre reparationer under hösten som inte kan vänta.

Styrelsen planerar att fräscha upp vaktmästarens verkstad så att hobbyrummet kan få en ny lokal som är bättre anpassad för sitt syfte. Mer information när det nya hobbyrummet är i bruk återkommer vi till.

Ett nytt bastuaggregat är beställt och vi hoppas att inom snar framtid få igång bastun, nu när det börjar bli kyligare ute.

Den ena grinden in mot gården har gått sönder i sommar, lagning av denna grind är beställd. Styrelsen har påbörjat arbetet med att försöka ta fram nya grindar i metall som även kan ha funktion med tagg.

Källsorteringen är uppdaterad med nya kärl från Ragnsell, vi får nu hoppas på att de kärl vi nu har ska kunna täcka behovet som föreningen har. Vi ska även se om vi kan få närvaro styrd belysning vid källsorteringen. Observera att ni måste slå ihop kartongerna innan ni lägger ner dem i kärlen så att de tar minimalt med plats i kärlen. Restavfall skall kastas i avsedda kärl med tillslutna påsar.

Rabatterna med kryddor/örter är planterad, vi kommer att försöka komplettera med mer plantor framöver. Om någon medlem är intresserad av att delta och sköta planteringen hör gärna av er till Vicevärden.

Styrelsen vill göra er uppmärksamma på att det inte är tillåtet med dörrmattor utanför lägenhetsdörr med hänsyn till fastighetens brandsäkerhet.

Container är beställd till den 19 oktober och stå över helgen fram till den 24/10. Containern kommer att placeras på gräsmattan Smedjegatan 21a. Information gällande containern kommer att ske någon vecka innan.

/Styrelsen

____________________________________________________________________
2 juni 2016
PILDAMMSNYTT
Sommaren är här…

Som ni säkert har märkt är det länge sen jag skrev ett Pildammsnytt, så nu kommer lite ny uppdatering samt information som är återkommande. Som ni har märkt har vi äntligen fått kryddträdgården planterad, vi hoppas den kommer att etablera sig bra så att ni kan använda er av kryddorna och bärväxterna. Vi tackar Hagtorns Fastighetsservice som planterat samt Jeanette Lidblom för idéskissen. Vi kommer framöver att försöka plantera i de tomma ytorna i rabatterna så att de fylls ut med växter.

Som ni har märkt har vi ändrat i tömning av restavfall, matavfall. Antalet kärl har minskat men vi har ökat tömningarna till 2 ggr/vecka. Se till att ni försluter era påsar innan de slängs i kärlen. Vi kommer under v. 29, 30 att byta entreprenör som tömmer vår källsortering samt att uppdatera antal kärl så det kan fungera bättre, alla måste vi hjälpas åt så att det fungerar. Se dock till att källsorteringen i fastigheten fungerar och håll ordning, släng/ställ inte förpackningar utanför avsedda kärl. Om det inte finns plats i kärlen får ni vänta tills de blivit tömda eller kontakta vicevärden för extra tömning.

IMD el (individuell mätning av el) har vi tyvärr fått skjuta på för tillfället då vi måste lägga slantar på våra skorstenar. Styrelsen har varit i kontakt med HSB konsult som kommer att hålla i projekteringen för att foga om våra skorstenarna samt att man byter ut en del skorstenskronor som är sönder. Arbetet med att renovera skorstenarna kommer troligen att starta efter byggsemestern. Vi kommer att informera framöver hur arbetet fortskrider samt hur detta kan beröra er.

Njut av sommarkvällarna och vår gård men tänk på att visa hänsyn till era grannar.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

____________________________________________________________________

KALLELSE
Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Pildammen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 18 februari 2016 klockan 19.00
Lokal: Gemensamhetslokalen källaren 23E

Dagordning

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 6. Fråga om kallelse behörigen skett
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fråga om arvode till styrelse och revisorer samt vicevärd
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter samt rapport om utsedd HSB-ledamot i styrelsen
 14. Val av föreningens ordförande
 15. Val av vicevärd
 16. Val av revisorer och suppleanter
 17. Val av valberedning
 18. Val av HSB-fullmäktige jämte suppleant till HSB
 19. Avskaffande av gas till fastigheten Kaplanen 2
 20. Avslutning

Efter stämmans avslut blir det information från Skåneinstallatören gällande IMD-EL (individuell mätning och debitering av el)

Varmt välkomna !
/Styrelsen

____________________________________________________________________

23 januari 2016
PILDAMMSNYTT

Nytt år med nya utmaningar…

Föreningens årliga stämma kommer att hållas i gemensamhetslokalen (källaren Rådmansgatan 23E ) den 18/2-2016 kl. 19.00. Årsredovisningen kommer att delas ut i era brevlådor.

Sammanställning av enkäterna gällande tomträtt/friköp av tomt påvisar en klar majoritet av att medlemmarna i föreningen anser att vi ska fortsätta med att ha tomträtt. Styrelsen kommer därav enkätens tydliga resultat inte ta upp friköp av tomt på stämman.

Efter stämman kommer Skåneinstallatören AB att informera om IMD-EL (individuell mätning och debitering av el)

I källaren och runt fastigheten ser vi en ökning av antal cyklar, styrelsen kommer att under kommande månad att märka alla cyklar med ett färgat band.  Om det färgade bandet inte är bortplockat efter 1/3-2016 kommer vi att plocka bort de cyklar som har bandet kvar. Cyklarna som plockas bort förvaras i ca 6 månader, därefter transporteras dem bort.

Se till att källsorteringen i fastigheten fungerar och håll ordning, släng/ställ inte förpackningar utanför avsedda kärl. Om det inte finns plats i kärlen får ni vänta tills de blivit tömda eller kontakta Vicevärden för extra tömning.

Föreningen har haft uteliggare i trapphus, se till att entré dörren stänger till efter er.

Påminnelse om att felanmälan alltid skall ske i första hand till Hagtorns fastighetsservice 040-188464, om felanmälan inte åtgärdas skall kontakt tas med Vicevärden.

/Styrelsen

____________________________________________________________________

26 november 2015
TOMTRÄTTSAVTAL ELLER KÖPA LOSS TOMTEN?

Detta är en ödesfråga för föreningen

HSB Brf Pildammen, din förening, står inför ett svårt beslut som ska fattas inom kort. Det gäller ditt boende och din kostnad för din lägenhet i framtiden.

Det finns två alternativ enligt styrelsen (se bifogad utredning av Bryggan):
• Ett är att vi ska fortsätta med tomträtt, vilket ger cirka en 25 procentig avgiftshöjning. Viktigt att påpeka är att tomrättsavgiften höjs vart tionde år och då blir avgiften högre.

• Det andra är att vi ska friköpa tomten, vilket Malmö stad har gått med på för cirka 50 mil- joner kronor. Föreningen har fått lånelöfte för den summan och det innebär en avgiftshöj- ning på cirka 35 procent. Viktigt att påpeka är att om föreningen måste ta lån för under- håll så är det inte säkert att vi får en förmånlig ränta.

Vi ger er ett räkneexempel. En tvårumslägenhet på 63 kvm kommer att öka från cirka 3 100 kr/mån till 3 875 kr/mån med fortsatt tomträtt. Med friköpt tomt blir summan cirka 4 185 kr/mån med dagens ränta.

Viktigt att understryka är att inget är helt slutförhandlat med Malmö stad, men vi behöver dock ert svar nu. Inte heller vet någon hur marknadsvärdet, tomtvärdet eller räntan utveck- las. Sant är däremot att många bostadsrättsföreningar står just nu, eller inom en snar framtid, inför samma dramatiska beslut. Frågan man måste ställa sig är vilket av alternativen som ger din lägenhet högst marknadsvärde.

Pest eller kolera tycker kanske ni? Jo, men det är bara dessa två alternativ det står emellan. Det lönar sig till exempel inte att ta separat lån för respektive lägenhet, enligt styrelsen och utredningen.

Det är av största vikt att ni sätter er in i bifogat material, som för övrigt är den enda utred- ning som gjorts, då styrelsen vill fatta beslut snarast möjligt. Därför vill vi ha ert svar allra senast den 10 december. Printa ut denna fil och fyll i. Det ska postas i föreningens brevlåda på Smedjegatan 21b. Era svar kommer att användas som underlag för vidare beslut.

Vi som skriver detta, Tomas Johansson, 21b och Åsa Widh, 21c, är den arbetsgrupp som tillsattes under informationsmötet den 26/11.

Malmö 20151126

____________________________________________________________________

1 september 2015
PILDAMMSNYTT 

Brf Pildammen har ett tomträttsavtal som skrevs med kommunen i samband med att vår fastighets byggdes 1944, detta avtal ska omförhandlas till att börja gälla 1/1-2019.

Informationsmöte från styrelsen kommer att hållas den 15/9-15 kl 19.00 i gemensamhetslokalen (källaren Rådmansgatan 23E)

Gasen till fastigheten är avstängd på grund av läckage, en del lägenheter är tyvärr drabbade. Vi arbetar i nuläget med hur vi kan gå tillväga med att återställa gas tillförseln.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är genomförd och vi avvaktar protokoll från besiktningen. Köksfläktar som är påkopplade på fastighetens självdragsventilation är inte tillåtet, det påverkat luftutflödet i kanalerna.

Fredriks Schakt och anläggning utför markarbete kring vår fastighet under kommande veckor. Vi hoppas på att viss plantering kan utföras under hösten.

Vi har under vår/sommaren renoverat våra källarnedgångar och nytt cykelställ är nu uppsatt vid källarnedgång innegården 21C.

Gemensamhetslokalen är nu i slutfasen efter renovering. Är ni som medlem intresserad att ta fram förslag på hur lokalen skall möbleras/utformas är ni välkomna att kontakta vicevärden på telenr. 0706-002575 alt. mail: brf@pildammen.se

Har ni problem eller frågor kring era nya fönster kan ni kontakta styrelsen. För att undvika dålig luft och fukt i lägenheterna bör spaltventilerna i de nya fönstren var öppna.

Då det förekommit en liten brand nedanför en balkong i fastigheten uppmanas ni att under inga omständigheter slänga ner cigarettfimpar från era balkonger/fönster. Styrelsen kommer agera kraftfullt om det kommer tillkänna vilken medlem som inte efterföljer dessa uppmaningar.

Under hösten kommer vi att slutföra relining av 1 st avloppsstam Smedjegatan 21C, därefter kommer vi att utvärdera resultatet.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

____________________________________________________________________

28 maj 2015
PILDAMMSNYTT 

Nu hoppas vi att sommaren kommer med sol och värme…

Renovering av föreningens källarnedgångar kommer att utföras under kommande veckor 22-24, visa hänsyn och respektera eventuella avspärrningar.

Föreningens kontor i källaren på Smedjegatan 21B har blivit renoverat efter vattenöversvämningen i källaren, vi flyttar tillbaka under v. 23-24

Styrelsen arbetar med att få in offert gällande markarbeten på markytor (entré gården Rådmansgatan 23D, gången Rådmansgatan 23A-C mm) vi hoppas att dessa kan utföras inom snar framtid.

Reliningen av avloppstam på Smedjegatan 21C kommer avslutas först i höst, därefter kommer vi utvärdera arbetet.

Nu under sommartid utnyttjas gården med samkväm, grillning mm. Ställ tillbaka utemöblerna/parasoll m.m. om ni flyttat dem så behöver inte nästa medlem göra det. Töm även askan från grillen i avsedd plåttunna samt rengör gallret. Aska från grillen ska slängas som restavfall väl paketerad. OBS! ASKAN SKALL VARA HELT SLÄKT FRÅN GLÖD.

Många medlemmar hör av sig gällande städning av tvättstugorna, följ de regler som gäller så kommer alla bli nöjda och glada.

Källsorteringen kan alltid bli mycket bättre, minimera och paketera era förpackningar och släng i avsedd tunna.

Styrelsen efterfrågar en arbetsgrupp för att ta fram förslag utifrån enkäterna som skickades ut hur vi ska inreda/möblera Gemensamhetslokalen. Önskar du delta i denna arbetsgrupp kontakta Vicevärden Kent eller lägg ett mail till föreningen. Vicevärd 0706-002575 / brf@pildammen.se

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön sommar!

____________________________________________________________________

3 februari 2015
PILDAMMSNYTT

Brf Pildammen kommer att hålla årsstämma den 18/2 kl 19.00 i gemensamhetslokalen källarplan Smedjegatan 23E, vi hoppas på att ni kommer att delta. Vill ni vara med vid förtäring efter stämman fyll i talongen som finns i årsredovisning och lägg den i föreningens brevlåda innanför entrén på Smedjegatan 21B. Kallelsen kan du se här.

Fönsterbytet på fastigheten är nu färdigställt, vi hoppas att ni tycker det blivit bra och om ni har några frågor kring fönstren kontakta styrelsen.

Många medlemmar hör av sig gällande städning av tvättstugorna vilket måste bli bättre, det åligger alla som nyttjar tvättstugorna att städa efter sig. Har ni bokat en tvättid se till att hålla tiden ni bokat upp, vid förhinder boka av tiden.

Dörrmattor utanför lägenhetsdörren är ur brandsäkerhetssynpunkt inte tillåtet samt försvårar det städning av trapphus. Det är inte heller tillåtet att ställa ut cyklar, material/grovsopor i källargångar/vindar.

Det har förekommit att obehöriga velat komma in i föreningen och vi önskar att ni är uppmärksamma på detta, släpp inte in någon om ni misstänker att det inte är någon som är behörig att komma in i fastigheten. Se till att entrédörrar stänger efter er vid in och utgång.

Renovering av gemensamhetslokal pågår och beräknas vara färdig i samband med årsstämman så vi kan nyttja den för mötet.

Källsortering/sopor är ett ständigt problem i föreningen. Kärlen är till för det dagliga, kartonger mm skall slås ihop innan de slängs i kärlen. Är det fullt i ett kärl så kolla om det finns plats i nästa. Vid renovering av lägenheter får detta material inte slängas i kärlen utan deponeras på återvinningsstation.

Nu hoppas vi snart på lite vårvärme…

/Styrelsen

____________________________________________________________________

12 december 2014
PILDAMMSNYTT

Inför julen som stundar…

Fönsterbytet är nu i sin slutfas, vissa källarfönster kommer att bytas ut v. 5 under nästa år. Vi hoppas att ni alla upplever de nya fönster som en positiv åtgärd för fastigheten.

Inventering av radiatorerna/köksfläktar har utförts under veckan. Vi får återkomma efter slutrapporten för att se vilka åtgärder som man behöver vidta inför den kommande OVK (obligatoriska ventilationskontrollen).

Sanering i källaren inkl. förråd har pågått i v. 50, vissa förråd har tyvärr inte blivit tillgängliga för sanering vilket innebär att vi kommer att få lägga in en ny order under januari månad. Information kommer att delas ut till de medlemmar som inte öppnade upp förråden inför saneringen. Ni kan nu ställa in era saker i källarförråden.

Rivning av inredning i gemensamhetslokalen har påbörjats och vi förutsätter att vi kommer att kunna hålla årsstämman i lokalen under februari månad 2015. Styrelsen tackar medlemmar som fyllt i enkäten och som lämnats in gällande gemensamhetslokalen framtida ändamål.

Inför nu kommande juletider vill vi påminna alla medlemmar att se över era brandvarnare så att de fungerar, lämna inte brinnande stearinljus utan uppsikt.

Ny julbelysning har köpts in till föreningen då den gamla förstördes i översvämningen. Vi hoppas ni tycker den är trivsam och har glädje av att den lyser upp under denna mörka årstid. I Julbelysningen är det LED lampor och drar minimalt med ström.

Påminnelse om att felanmälan alltid skall ske i första hand till Hagtorns fastighetsservice, om felanmälan inte åtgärdas skall kontakt tas med Vicevärden.

Avgiften till föreningen kommer att höjas fr.o.m. den 1/1- 2015 med 3 %

Vi tackar för all förståelse och ert tålamod under hösten med fönsterbyte samt vattenöversvämningen i källaren!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR STYRELSEN OCH ANSTÄLLD PERSONAL

____________________________________________________________________

SANERING AV KÄLLAREN

Den 8 december kommer Ponsab för att sanera källaren, de kommer att spruta ut ett bakterie hämmande medel på samtliga golvytor i källarplan, detta gäller även i era förråd i källaren som ska vara tillgängliga.

Inför saneringen beställer vi en ny container där ni kan slänga material. Det är er skyldighet att gå igenom era förråd inför saneringen och göra golvytor tillgängliga.

Vi kommer att märka ut förråden i samband med saneringen, detta för att se vilka som tagit del av informationen samt att klargöra att saneringen blir utförd.

Önskar ni förvara material, möbler mm kan föreningen ställa upp med plats för detta, kontakta Vicevärden på telenummer. 0706-002575

Container kommer att ställas ut på gräsmattan utanför Smedjegatan den 4 – 8 december.

/Styrelsen

____________________________________________________________________

20 oktober 2014
PILDAMMSNYTT

FÖNSTER: Byte av fönster i fastigheten fortgår enligt planeringen. Då bytet av fönster på fastigheten går över en längre tids period och många medlemmar inte vill vänta till avslutat arbete, kommer därmed fönsterputsning att ligga på enskild medlem. Tänk på att ni kan använda er av RUT -avdrag vid fönsterputsning.

VATTENSKADA KÄLLAREN: Efter översvämningen har vi haft en del arbeten med att komma i ordning med de skador som uppstod. Torkning pågår fortfarande i fastigheten och vi väntar på att en skadereglerare kommer för att gå igenom skadorna. Gällande era källarförråd och ev. lösöre som kommit till skada efter översvämningen skall ni kontakta ert försäkringsbolag. Vi har haft container uppställd så ni har kunnat tömma/slänga skadat lösöre från era förråd. Styrelsen beslutade att medlemmar kommer att få ut en skrivelse för underskrift gällande att källarförråden har tömts/sanerats av fuktskadat lösöre, detta ansvar ligger på enskild medlem. Då styrelsen inser att alla medlemmar inte har tömt och sanerat källarförråden efter översvämningen kommer vi att beställa en ny container, uppslag i trapphus sätts upp när containern kommer på plats.

OVK: (Obligatorisk ventilationskontroll) Efter avslutat arbete med fönsterbytet kommer vi att utföra OVK i fastigheten. Vi kommer samtidigt med OVK gå igenom och inventera lägenheternas radiatorer samt köksventilation för att kunna injustera fastighetens värme.

Gemensamhetslokal: Vår gemensamhetslokal fick vattenskada i samband med översvämningen, vi kommer därför att renovera upp lokalen innan stämman i februari 2015. Vi kommer att dela ut en skrivelse till medlemmarna där ni kan skriva ner önskemål om hur ni vill att lokalen skall användas i framtiden.

/ Styrelsen

____________________________________________________________________

2 september 2014
PILDAMMSNYTT

Regnvädret i söndags ställde till det rejält med stora vattenmängder som följd i källarplan. Vi har i nuläget klarat av den akuta fasen men mycket arbete återstår innan allt har kommit i ordning.

Vi har fått skador på elektriska komponenter i undercentralen vilket gör att en del medlemmar får vänta längre på varmvatten samt att det inte håller tillräcklig hög temperatur. Även värmen till lägenheterna är i nuläget nedstängt. Vi arbetar med att återställa skadorna snarast samt så att vi får bort allt vatten i de olika delarna av källarplan. Vi kommer att beställa rengöring av tvättstugor och försöka städa upp i de olika gemensamma ytorna men det kommer att ta tid.

Alla möbler mm som står i allmänna utrymmen kommer att slängas så plocka bort det omgående om ni ställt ned något i källarplan. Vi ber er att ni går igenom era förråd och kontakta ert försäkringsbolag gällande eventuella skador på ert lösöre.

Container kommer att beställas till den 10/9-15/9 till Smedjegatan 21, tänk på att fuktigt material börjar mögla om det inte torkas upp. Släng i containern när den är på plats!

Fönsterbytet på fastigheten börjar närma sig med start v. 38. Otto Magnusson Bygg AB kommer att avisera varje medlem när tid för byte av fönstren kommer att äga rum i respektive lägenhet. Har du några frågor kring fönsterbytet kontaktar du styrelsen så försöker vi besvara dessa. Du kan även skicka mail: brf@pildammen.se

Föreningens 70-års jubileum skjuts upp fram till års stämma i februari 2015.

Renovering av fastighetens källarnedgångar kommer att skjutas fram till våren 2015 pga av fönsterbytet.

/ Styrelsen

____________________________________________________________________

16 juni 2014
PILDAMMSNYTT

Styrelsen har haft ett par möten med Malmö stadsbyggnadskontor, samt med fönster-entreprenören Otto Magnusson Bygg AB.  Bygglovet gällande fönstren har reviderats och är nu godkända av stadsbyggnadskontoret, det blir en mindre justering på fönstret som provmonterats men de kommer att klara de bullernivåerna som är ställda av gatukontoret. Fönstren till fastigheten är nu beställda.
Otto Magnusson AB har en preliminär start v. 38 för fönsterbytet, något oklart vart man startar fönsterbytet i fastigheten pga logistiken mm, mer information vart man startar upp kommer närmare byggstart.  För att minimera störningar vid fönsterbyte kommer man att försöka byta samtliga fönster i varje lägenhet vid ett och samma tillfälle, gäller dock inte om det är sammanslagningar av flera lägenheter, då det blir svårt att hinna med så många fönster vid ett och samma tillfälle, detsamma gäller troligen lägenheterna på gavlarna.
Byggställningar kommer att monteras upp med preliminär start v.  35
Alla medlemmar måste hjälpas åt för att det skall fungera!

Det har framförts synpunkter från många medlemmar gällande sopor/källsorteringen som inte fungerar i föreningen.
Kärlen är till för det dagliga som konsumeras av enskild medlem och skall källsorteras. Renoverar man sin lägenhet får man inte slänga rivningsmaterial i våra kärl.
Material mm som tar plats kartonger skall slås ihop och slängas i kärlen. Hushållssopor skall förpackas i knutna påsar innan de slängs i kärlen. Det är inte tillåtet att ställa något utanför kärlen!

Sedan tidigare har vi informerat att mattor utanför sin lägenhetsdörr inte är tillåtet enligt brandsäkerhetssynpunkt!

När ni nu använder gården under sommaren var vänlig att städa upp efter er, ställ tillbaka trädgårdsmöbler, rengör grillarna mm så det ser trevlig ut för nästa medlem som kommer efter er.

Ni alla medlemmar är ägare till fastigheten, så det är ni själva som skapar trivseln så att det ser rent och trevligt ut för alla.

Föreningen fyller 70 år i år, planer finns på att ordna med festligheter för medlemmar i augusti månad, styrelsen efterlyser medlemmar som önskar vara behjälpliga med detta arrangemang. Kontakta vicevärden för att anmäla ditt intresse 0723-233023

Vi önskar alla medlemmar en fantastisk sommar!

____________________________________________________________________

23 april 2014
PILDAMMSNYTT

Efter första byggmötet gällande fönsterbytet på fastigheten framkom det att provmontage av fönster kommer att utföras på en lägenhet utmed Rådmansgatan under slutet av april månad. När provmontaget av fönster är gjort kommer man att utföra bullermätning, för att se att fönstren klarar det uppsatta ljudkravet från gatukontoret. Klarar man ljudkravet kommer fönster att beställas till samtliga lägenheter i fastigheten.

Planerat fönsterbyte i fastigheten kommer att starta upp efter byggsemestern i augusti månad, mer information kommer närmare byggstart. Har ni frågor kring fönsterbytet på fastigheten kontakta någon i styrelsen. Ni kan även skicka mail till styrelsen brf@pildammen.se

Hoppas nu att vi får ett strålande varmt vårväder att njuta av och att ni kan använda vår trevliga trädgård. Grillarna är tillgängliga för medlemmarna i föreningen, nyttjar ni dem är ni också ansvariga för att de rengörs och att ni städar upp efter er, tänk på brandrisk och släng ingen aska i soporna då det kan finnas glöd kvar.

Föreningens sop/källsortering fungerar inte optimalt. Vi vill återigen påpeka vikten att ni hanterar sopor/källsortering enligt de anvisningar vi har informerat om. Hushållssopor ska slängas i de stora gröna kärlen, dessa ska vara förslutna i påsar, minska luften i påsen så tar de mindre plats i kärlet. Fördela påsarna i de tre kärlen där de får plats, locken ska kunna stängas. Källsortera enligt anvisning på informations skyltarna till de blå kärlen, inga grovsopor får slängas i dessa kärl. Grovsopor ska slängas på Malmös återvinningsstationer.

Styrelsen med anställd vill passa på att önska alla medlemmar en GLAD PÅSK !

____________________________________________________________________

21 mars
OBS! VATTNET STÄNGS AV!

DÅ VI UPPDATERAR UNDERCENTRALEN I FASTIGHETEN KOMMER VATTNET ATT STÄNGAS AV TISDAGEN DEN 25/3 MED BÖRJAN FRÅN KL 09.00

STÖRNINGAR MED PRODUKTIONEN AV VATTNET KOMMER ATT PÅGÅ FRÅN OCH TILL UNDER DAGEN FRAM TILL KL 16.00

VIKTIGT ATT NI BUNKRAR UPP VATTEN SÅ NI HAR ATT FÖRBRUKA UNDER DAGEN.

TÄNK PÅ ATT ÄVEN TVÄTTSTUGORNA BERÖRS AV DENNA VATTENAVSTÄNGNING.

MVH VICEVÄRDEN

____________________________________________________________________

3 mars 2014
PILDAMMSNYTT

Avtalet med Otto Magnusson för nya fönster på vår fastighet är nu undertecknat av styrelsen efter beslut på stämman. Styrelsen har även skrivet ett avtal med Gatukontoret som ska reglera de kostnader som Gatukontoret skall stå för.

Fastigheten kommer att få treglasfönster med en innerbåge av trä och ytterbåge av aluminium, vilket sparar på framtida underhållskostnader för fastigheten. Fönstren samt fönsterdörrar är försedda med handtag samt barnspärr. Fönster/fönsterdörrar på nedre plan kommer att förberedas med låsbar cylinder. De nya fönstren kommer att efterlikna de nuvarande i så stor utsträckning som möjligt, med hänsyn till det bullerreducerande krav som ställts av gatukontoret samt synpunkter från Malmö Museum. Fönsterdörrar på balkong samt även de Franska balkonger kommer att erhålla glasruta hela vägen ner. Mellan alla fönster samt fönsterdörrar kommer det att monteras persienner.

I ett första skede kommer ett provmontage av fönster att utföras på en lägenhet ut mot Rådmansgatan, därefter kommer Gatukontoret att utföra en buller mätning. Om bullermätningen klarar de krav som Gatukontoret fastställt och det blir godkänt, kan entreprenören Otto Magnusson gå vidare att beställa fönster till hela fastigheten.

Tidsplanen för fönsterbytet är inte helt fastställt i nuläge, provmontage kommer troligen att utföras under april månad. När alla fönster är beställda har vi en leveranstid för dem, vi hoppas att vi kommer igång med fönsterbytet någon gång innan sommaren för att avsluta det under hösten. Mer information kring tidsplan av fönsterbytet kommer så snart vi har mer information tillgänglig.

Samtidigt med fönsterbytet kommer ventilationen i lägenheterna att ses över, då de nya fönstren blir tätare. Nya ventiler för inluft kommer att monteras för att säkerställa god ventilation, OVK kommer att utföras efter arbetets avslut.

ORDNING OCH REDA, JA TACK!

 • Se till att slå ihop kartonger som ska källsorteras annars tar de för stor plats i våra kärl!
 • Se till att även pressa ut luften ur Hushållspåsar, det slängs för mycket luft, tar onödig plats.
 • Fimpar får INTE slängas ut från balkonger samt runt entréer och skräpa ner!

Med vänliga hälsningar,
STYRELSEN BRF PILDAMMEN