Försäkringar & skador

Som bostadsrättsinnehavare måste det finnas ett bostadsrättstillägg i din försäkring. Detta har föreningen dock valt att teckna kollektivt, via Länsförsäkringar, så du behöver inte ha detta tillägg i din privata hemförsäkring.

Tänk dock på att teckna en vanlig hemförsäkring för ditt lösöre, då det annars kan bli kostsamt för dig vid en skada eller stöld. Du är fri att teckna försäkring via valfritt försäkringsbolag.

Som HSB medlem erbjuds man hemförsäkring till ett reducerat pris. Se HSBs hemsida för mer information om detta. Tänk på att nämna att du inte vill ha bostadsrättstillägg.

Vid skada
Vid skada i din lägenhet, skall du kontakta vicevärden eller styrelsen genast och ev. ditt försäkringsbolag.
Försäkringsfrågor vid vattenskada i bad och kök: Försäkringsbolagen ger knappast någon ersättning alls om installationerna är äldre än 10 år. Så var försiktiga och torka upp vatten. Har du ett badrum utan godkänt tätskikt, tänk på att du inte kan blöta ned väggarna genom att duscha eller liknande. Om en skada uppstår kan du bli ersättningskyldig gentemot föreningen om godkänt tätskikt saknas.

Brandskydd
Tänk på att ha ett fullgott brandskydd i din lägenhet. Alla lägenhetsinnehavare är enligt lag skyldiga att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten. Har du även en brandfilt och en brandsläckare, är du bättre skyddad om något skulle hända.
Här kan du läsa en bra broschyr från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om vad riskerna är och vad du ska tänka på om det börjar brinna.

Skadedjur
Får du problem med skadedjur i din lägenhet är du också skyldig att genast underrätta styrelsen eller vicevärden om detta. Med skadedjur menas t.ex. klädmal, pälsängrar, möss, vägglöss, getingar osv. Du kan läsa mer om olika skadedjur och identifiera dem på Anticimex hemsida.
Vanliga skadedjur är mottmal som ofta finns i skafferiet, samt klädmal eller pälsängrar som äter på textilier. Gå gärna igenom din garderob eller klädförvaring någon gång om året, skaka alla kläder och städa ur ordentligt.
Tänk på att alla skadedjur inte alltid syns, men ett varningstecken kan vara att du ser att något har ätit på dina kläder eller på maten i köket.
Tänk också på när du tar in gamla möbler i din lägenhet att se till att dessa inte har skadedjur i sig.
I ditt vinds- och källarförråd bör du förvara textilier i väl förslutna påsar/lådor och se upp med mattor eller madrasser.
Föreningen har genom sin försäkring möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av Anticimex med sanering, så det behöver aldrig kosta dig som medlem något.