HSB Malmö

HSB är en kooperativ bostadsrörelse i Sverige. HSB är landets största bostadskooperation för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. HSB stod tidigare för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, men numera används enbart förkortningen som namn.

Boende medlemmar har via sitt ägande inflytande över bostadsrättsföreningens verksamhet. HSBs representativa demokrati innebär att bostadsrättsföreningarna i sin tur har ett inflytande över de regionala HSB-föreningarna (i vårt fall HSB Malmö) som i sin tur har ett inflytande över Riksförbundet. Högsta beslutande organ i HSB är förbundsstämman.

HSB, med cirka 548 000 medlemmar, är organiserat i tre led med 31 regionala HSB-föreningar i landet och ca 3 900 bostadsrättsföreningar. Det finns två kategorier av medlemmar: bosparande medlemmar (ca 100 000), och boende medlemmar (ca 445 000). Alla medlemmar tillhör en regional HSB-förening och boende medlemmar tillhör dessutom en bostadsrättsförening. Varje lokal bostadsrättsförening i HSB, det finns ca 3 900 stycken, är ansluten till en regional HSB-förening. De regionala HSB-föreningarna är sammanslutna till HSB Riksförbund.

HSB Malmö
HSB Malmö sträcker sig från Trelleborg i söder till Lomma i norr. Malmö, Burlöv, Svedala och Vellinge hör också till distriktet.
HSB Malmö har sitt huvudkontor i Turning Torso, Västra hamnen i Malmö.

Alla måste vara medlemmar
Alla som äger en bostadsrätt i en HSB-ansluten förening ska vara medlem i HSB Malmö. För att bli medlem måste du lösa en insats (engångsavgift) och betala årsavgiften. Insatsen 2011 är 500 kronor och årsavgiften är 200 kronor (100 kr om du är under 26 år).

Vad innebär medlemskapet?
Bosparande medlemmar har förtur i kön till de nya bostäder som HSB bygger, och till de hyresrätter som de regionala HSB-föreningarna äger. I medlemskapet ingår bl a tidningen Hemma i HSB, juridisk medlemsrådgivning och medlemserbjudanden.

Styrelsemedlemmar i de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB får tidningen HSB Uppdraget och får möjlighet att gå flera kurser gratis i HSBs regi.

HSB erbjuder också föreningen olika tjänster som teknisk och administrativ förvaltning, men också juridiskt stöd, internet via HSB bolina och klimatstrategier.

Mer information hittar du på HSBs hemsida
HSB har också en del bloggar med bra information
HSBs Juridikblogg