Miljöarbete

Föreningen har skrivit på HSBs klimatavtal 2010. Detta innebär att föreningen ska minska utsläppen av CO2 med 40% till år 2023 (basår 2000). Målet är uppdelat i ytterligare delmål: 10% till 2012, 20% till 2016 och 30% till 2020. Du kan läsa mer om HSBs klimatavtal här.

Det handlar mycket om att minska på stora ”klimatbovar” som värme, el och varmvatten. Föreningen försöker se till att maskiner, glödlampor etc är energisnåla och miljövänliga. Men vi medlemmar har alla ett stort ansvar för att se till att vi kan nå målet i HSBs klimatavtal.

I specifika frågor har föreningen gjort eller ska göra följande:

Källsortering
Föreningen har en egen källsortering och jobbar för att lösa möjlighet för sortering av matavfall.

Tvättstugor
Föreningen har nya miljövänliga maskiner i tvättstugan och uppmanar alla medlemmar att tvätta miljösnålt.

Värmeförsörjning
Föreningen har värmeförsörjning via fjärrvärme. Värmen som går ut i lägenheterna regleras efter en central termostat för att minimera energiåtgången.

Ditt ansvar som enskild medlem
Minimera åtgång av el, värme och varmvatten genom att:

  • Inte hålla en högre temperatur inomhus än nödvändigt.
  • Se till att dina fönster är ordentligt tätade.
  • Ej slösa på varmvatten.
  • Vädra korta stunder och inte i onödan på vintern.
  • Frosta av frysen regelbundet, 1-2 gånger per år.
  • Byta ut gamla frysar/kylar mot moderna och energisnåla. Välj gärna en hög miljöklass på nya produkter.
  • Inte låta saker som drar ström stå i standby-läge. Dra ut laddare och adaptrar när de ej används.
  • Sopsortera enligt föreningens bestämmelser. Släng allt miljöfarligt avfall på miljöstation.

HSBs miljöarbete
HSB riks har valt att fokusera på tre av Sveriges 16 nationella miljömål.

1. Begränsad klimatpåverkan
Världens klimat har förändrats de senaste 150 åren. Vi ser redan negativa konsekvenser. I framtiden kan de konsekvenserna bli fler och större. Inom HSB bidrar vi aktivt till att begränsa klimatpåverkan. Vi gör det bland annat genom att energieffektivisera, växla till förnybar energi och minska våra utsläpp från transporter.

2. Giftfri miljö
Kunskapsbristen om hälso- och miljöegenskaper i kemikalier och föroreningar är stor. Vi vet att en miljon svenskar har besvär som kommer från påverkan av kemiska ämnen i inomhusmiljön. Ett exempel är PCB som kan påverka nerv- och immunsystemet. Idag finns det till exempel i mödrars bröstmjölk. Inom HSB arbetar vi både för att bygga sunda bostäder från början och sanera den PCB som tidigare byggts in i vissa hus.

3. God bebyggd miljö
. Vår bebyggelse ska vara god, hälsosam och bidra till en bra miljö även globalt. Det lokala arbetet avgörs av medlemmarnas engagemang. Idag görs ett stort arbete inom HSB för att skapa en god bebyggd miljö. Det gäller sortering av hushållsavfall, hantering av farliga ämnen och inte minst att skapa gröna gårdar.