Renoveringar

PLANERADE RENOVERINGAR

2023:
Relining stammar

2022:
Byte av hissar Rådmansgatan 23 D-F

UTFÖRDA RENOVERINGAR

2020:
Målning av källarnedgångar

2018:
Nytt låssystem till gården
Omfogning av skorstenar samt inplåtning av skorstens kronorna.

2017:
Nya grindar till gården
Relining av 6 st avloppsstammar på Rådmansgatan 23 D-F
Ny belysning på innergården
Spolning av avloppstammar

2015:
Relining av en avloppstam på Smedjegatan 21C
Gemensamhetslokalen totalrenoverad
Räcken till källarnedgångar renoverade
Underhåll av markytor
OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll)
Inventering av radiatorer/termostater

2014:
Byte av alla fönster till moderna treglasfönster
Undercentralen (värme och vatten) uppdaterad med ny reglercentral

2013:
Komplettering av grönytor med nya växter och träd

2012:
Nytt porttelefonsystem och nyckelsystem med taggar

2011:
Nya, säkrare källardörrar mellan trapp och källarutrymmen
Alla fönster målade utvändigt

2010:
Ombyggda tvättstugor med helt ny maskinpark
Nytt föreningskontor
Uppfräschning av trapphusen

2009:
Ny miljöstation för källsortering på gården

2008:
Renoverad bastu

2003:
Nytt tak

1993-1994:
Elstammar
Vattenstammar

1990:
Nya balkonger

Underhållsplan
Föreningen har en underhållsplan som är kontinuerligt uppdaterad tillsammans med HSB. Denna använder styrelsen som utgångsdokument i sitt underhållsarbete.