Porttelefon och nycklar

Föreningen har sedan november 2012 ett nytt system för porttelefon och passagesystem för att komma in i huset.

Varje lägenhet har fått 3 taggar. Vill man ha fler får man köpa dessa för 100 kronor styck. Taggarna ersätter de gamla nycklarna för att komma in i huset utifrån, samt källarutrymmen, dock använder du nyckel till din lägenhet.

Önskar du ändring av telefonnumret i porttelefonsystemet, kontakta vicevärden.

Portkoden har tagits bort av säkerhetsskäl.

Här finns en manual (PDF) för hur man använder systemet.

Användarmanual