Förtroendevalda

Styrelsen

Styrelsen når du på brf@pildammen.se
Brevlåda finns i trappen Smedjegatan 21 B (ingång Smedjegatan).
Kontoret ligger i källaren bredvid tvättstugan på Smedjegatan 21B.

Ordförande och studieorganisatör Thomas Johansson
Smedjegatan 21 B, 070-7477022
Vald 2023 på 1 år (ordföranden väljs alltid på ett år)

Sekreterare och webbansvarig Nilsmagnus Sköld
Rådmansgatan 23 D,  0703–598929
Vald 2023 på 2 år

Styrelseledamot Agneta Hahne
Rådmansgatan 23 D, 070-8132720
Vald 2022 på 2 år

Styrelseledamot  Magnus Sveger
Rådmansgatan 23 A, 070-2455252
Vald 2023 på 1 år

HSB-ledamot Jan Östring*

Suppleant Kent Wallgren
070-6002575
Vald 2023 på 2 år (Även vicevärd)

Suppleant Per Svensson
Smedjeg. 21A, 040-161956
Vald 2023 på 1 år

Suppleant Krister Erlandsson
Rådmansgatan 23 D. 040-29 34 00
Vald 2023 på 2 år

*Alla HSB-föreningar har en s.k. HSB-ledamot. Detta är en person som utses av den regionala HSB-föreningen, och fungerar som stöd och hjälp till en eller flera bostadsrättsföreningar.
HSB-ledamoten kan vara en anställd eller en förtroendevald inom HSB, som deltar i styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen och delar med sig av sina kunskaper och sin erfarenhet.

Revisorer

Ordinarie Amanda Scotte
Rådmansgatan 23 A. 073-4215004

Ordinarie Bertil Ekelund
Smedjegatan 21 A. 040-23 46 35

Samt revisor från Borevision AB, utsedd av HSB riksförbund.

Valberedning

Henrik Tengqvist
Smedjeg. 21A, 073-718 16 77

Aboud Alyas
Rådmansgatan 23 B, 076-556 33 22