PERSONUPPGIFTSPOLICY

VI bryr oss om dina uppgifter

I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas. 

HSB brf Pildammen värnar alltid om individens integritet och säkerhet och för oss är detta naturligtvis viktigt. Vi arbetar aktivt för att se till att de personuppgifter som måste behandlas i vår bostadsrättsförening behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Läs mer i vår personuppgiftspolicy här.