Energideklaration

Energideklaration 2018

Energideklaration 2010

Genom att klicka på länken ovan kan du läsa och ladda ner (högerklicka och välj spara/hämta) energideklarationen som PDF.

Lagen om energideklaration kom den 1 oktober 2006. Den omfattar flerbostadshus, alltså hyresrättshus och bostadsrättshus. Efter den 1 januari 2009 ska man också kunna visa upp en energideklaration när man säljer sin villa.

Med hjälp av energideklarationen får du som bor i huset en bild av din och dina grannars förbrukning av el, värme och varmvatten samt koll på radonhalter och ventilation. Energideklarationen ger också din bostadsrättsförening och fastighetsägaren förslag på förbättringar som drar ner husets kostnader och ger er möjlighet att bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Om du bor i ett hus med låg energiförbrukning, tillfredsställande radonhalter och godkänd ventilation kommer din lägenhet dessutom bli mer attraktiv på bostadsmarknaden och med stor säkerhet öka i värde.