Sopor & återvinning

Föreningen har under hösten 2013 stängt de gamla HSB-sopnedkasten i alla trapphus samt ordnat med sortering för matavfall. En gång om året, på hösten, beställer vi en container för grovsopor (ej miljöfarligt avfall).

Återvinning
På gården finns kärl för sopor och återvinning av normala hushållssopor: matavfall, vanliga sopor, glas, metall, plast, tidningar, kartong och trädgårdsavfall (grönt kärl med brunt lock), töms varannan vecka. Läs direkt på kärlen eller i de infoblad som SYSAV skickar ut vad som ska sorteras i respektive kärl. Det är mycket vanligt att man slänger fel saker i återvinningen. Större kartonger och dylikt till Tv-apparater, möbler och annat (grovsopor) får slängas i container eller lämnas på återvinningscentral.Tänk generellt att det endast är förpackningar som ska återvinnas.

Miljörum
I källarplan via gården Smedjegatan 21 C finns kärl för återvinning av glödlampor, lysrör, batterier och mindre elektronik. Matavfallspåsar finns även här att hämta.
Övriga sopor ska antingen slängas i de vanliga soporna eller lämnas till återvinningscentralerna om det är miljöfarligt eller kan återvinnas på annat sätt.
Det finns också en farligt avfallsbil som stannar på Möllevångstorget 4 ggr/år. Du kan prenumerera på info om när bilen kommer via sms.
Närmsta miljöstation (för mindre miljöfarligt avfall) finns på Shell på Pildammsvägen/Ärtholmsvägen. Närmsta återvinningscentral finns i Bunkeflo. Mer info och öppettider kan du få på SYSAVs hemsida.