Föreningen

Brf Pildammen i Malmö bildades 1943 och är medlem i HSB Malmö.

Brf Pildammen är en äkta bostadsrättsförening. Detta betyder att minst 60% av verksamheten avser bostäder upplåtna med bostadsrätt. En äkta brf har förmånligare skatteregler än en oäkta brf. Reglerna för detta kan komma att ändras snart.

Föreningen har i dagsläget en vicevärd anställd på deltid. Övergripande drift ansvarar vicevärden för, som väljs av årsstämman.