Vill du engagera dig?

Föreningen välkomnar alla medlemmars engagemang, oavsett vilken nivå man vill engagera sig på. Alla små och stora idéer välkomnas och dryftas. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen eller valberedningen.

Har du en bra idé hur en liten eller stor sak kan bli bättre i vårt hus, prata med styrelsen.

Är du intresserad av att veta mer om styrelsearbetet och kanske komma med i styrelsen, valberedningen eller bli revisor, prata med föreningens valberedning.

Är du intresserad av att engagera dig i någon specifik fråga: trädgården, miljöarbete, hemsidan eller vad det nu kan vara, prata med styrelsen.