Felanmälan

Hur och till vem felanmälan ska göras beror på vad det gäller, om ärendet är akut eller inte och om det är på dag- eller kvällstid.

Felanmälan

Vid eventuella fel som berör fastigheten eller dess ansvarsområde görs felanmälan till följande mail: brf@pildammen.se

Vid akuta ärenden dagtid mellan 7-16 telefon 070-6002575, om ni inte får kontakt med vicevärd när det gäller akuta ärenden så meddela någon i övriga styrelsen. Kontaktuppgift till övriga styrelsen, se anslag i trapphus.

Eller lägg en lapp i  föreningens brevlåda Smedjegatan 21 B innanför entrén.

Var tydlig kring informationen ni skall lämna samt vem som lämnat meddelandet, så kan vi kontakta er om vi inte har förstått eller missat något i informationen

HSB:s fastighetsjour Securitas – akuta fall på kvällar och helger
HSB Fastighetsjour Securitas ska bara kontaktas i akuta ärenden som uppstår på kvällar, nätter (16.00-07.00) och helger (dygnet runt). Vid akut fel ring:

HSB Fastighetsjour Securitas: 010-4423000

Jouruppdrag omfattar normalt INTE fel som är lägenhetsinnehavarens ansvar, t.ex. fel på vitvaror, lägenhetsytterdörr eller annat som hör till lägenheten.
Utgångskriterierna för vad som är ett akut fel är:
– Felet ska ha uppkommit, förvärrats eller upptäckts under jourtid.
– Felet ska medföra ekonomiska, materiella eller personliga skador eller medföra följdfel om det ej omedelbart åtgärdas.
– Felet är till stort bekymmer/olägenhet för hyresgäst.

Vid fel på hissen ska ni alltid anmäla direkt till

 ALT Hissar på tel. 010-2050050