Historia

Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening (HSB) bildades 1923 av Hyresgästföreningen i Stockholm. Syftet var att bygga och förvalta bra och prisvärda bostäder för medlemmarna. 1925 bildades HSB Malmö, som byggde sitt första hus året därefter.

HSB blev snabbt en stor byggkoncern. En viktig drivkraft var att bygga och förvalta bra bostäder med låga boendekostnader. Men kvalitet, omsorg och trivsel var också visionen för boendet. På 30-talet började HSB bygga ytsnåla och effektiva bostäder som skulle vara funktionella och passa familjernas alla behov. I stället för att bygga ett rum och kök valdes effektiva planlösningar med litet kök, matrum, badrum och sovrum på samma yta. Varmvatten blev snabbt standard, kylskåp och hiss likaså. För att rationalisera och minska byggkostnaderna infördes en särskild HSB-standard som fick stå modell för svensk standardisering av byggandet.

1944 byggdes sju fastigheter i Malmö med totalt 575 lägenheter, Pildammen var en av dessa hus. Marken som huset är byggt på gick då fortfarande under beteckningen Donationsjord. Huset är ritat av Malmöarkitekten Torsten Roos (1906-1969), som även ritat de andra tre husen längs Rådmansgatan och många andra hus i Malmö, bl.a. Kronprinsen.

I HSBs 25-års jubileumsskrift från 1950 kan man läsa följande:

”Brf Pildammen byggdes år 1944. Målaremästare A.M. Schöön har utfört målningsarbetet i denna liksom i många andra HSB-fastigheter. Arbetet med trottoarbeläggningen anförtroddes åt Nya Asfalt A/B.”

Vidare kan man läsa i HSBs 25-årsjubileumsskrift:

”Vid Rådmansgatan och Carl Gustafs väg har HSB byggt ett antal stora fastigheter som kan anses vara ett föredöme för modern bostadsbebyggelse. Det öppna byggnadssättet och de lummiga planteringarna gör att fastigheterna smälter väl in i omgivningen, som präglas av de stora parkerna vid Pildammarna. Icke minst fastigheternas fasader bidrar till det vackra helhetsintrycket. Här valde HSB fasadtegel som innebär stora fördelar på grund av hållfasthet och minimala underhållskostnader. Teglet levererades av Skånska Tegelförsäljnings A/B…”

Huset är byggt i funkisstil, vilket var en modern byggnadsstil med rena, enkla linjer utan krusiduller, som exploderade på 50-talet. Bredvid föreningen finns ytterligare två hus längs med Rådmansgatan som är byggda i samma stil och vid samma tid.
Eftersom huset byggdes av HSB finns det flera tidstypiska detaljer i huset som HSBs sopnedkast samt de små, men effektiva köken och badrummen. På 40-talet hade man inte helt utformat de standardlösningar i byggnationen, som har kommit att bli så starkt förknippade med folkhemsfunkisen i Sverige. Detta betyder att BRF Pildammen inredning snarare representerar en tidig funktionalism, med vissa detaljer som inte är helt vanliga i hus idag.
På bilden ovan ser vi ett typiskt HSB-kök. Bilden kan vara från Brf Pildammen, men det vet vi inte säkert. Så såg originalköken ut i huset i varje fall och vissa lägenheter har dessa kvar fortfarande.

Mycket av husets karaktär och detaljer är ännu bevarat och idag försöker föreningen bibehålla dess gamla stil. Vissa större förändringar har ändå gjorts i huset under åren. Man har t.ex. satt in hissar i alla trappuppgångar (detta fanns i början bara i 5-våningsdelen) och alla entréer har byggts ut och tillgänglighetsanpassats. Balkongerna är också bytta och har därmed förlorat en del av sitt originalutseende.

I oktober 1944 flyttade de första medlemmarna in. I några av de gamla bostadsrättsbevisen som finns bevarade kan vi se att 1944 kostade en enrummare 13 126 kr och en tvårummare 17 293 kr. Idag kan priserna ligga på nästan 100 gånger det. Hyran 1945 för tvåan låg på 105 kr i månaden och för ettan på 82 kr i månaden. Hyran ligger idag på ca 30 gånger det.

Malmö Stads översiktsplan
Kvarteret Kaplanen nämns i Malmö stads Mål och riktlinjer för Kulturmiljö som ett ”Kulturhistoriskt särskilt värdefullt område”.
I samband med plan- och lovbeslut som berör dessa särskilt värdefulla områden måste de kulturhistoriska värdena beaktas så att de inte förvanskas eller omintetgörs.

Områdets historia
Ur Malmö stads detaljplan 4650:
“Området vid Triangeln har varit bebott sedan stenåldern, lämningar efter sådana bosättningar har hittats i grannskapet. Vissa tecken tyder på att föregångaren till dagens Malmö, det så kallade “Övre Malmö”, var beläget vid Triangeln. Triangeln har varit och är än idag en viktig knutpunkt. Här möttes de två infartsvägarna från Skanör och Ystad och gick vidare (I nuvarande Södra Förstadsgatans riktning) mot Södertull.

Planområdet utgjorde östra delen, Källängen, av den så kallade Magistratsvången, vars avkastning före kommunreformen 1862 användes till att avlöna visa av stadens ämbetsmän. Den nuvarande Rådmansvången är en ur historisk synpunkt relativt modern bildning. Området bestod ännu vid 1800-talets mitt av Magistratsvången på västra sidan av Södra Förstadsgatan och Möllevången på östra sidan av samma gata. Magistratsvången ägdes av magistratet, vilket ungefär motsvarar dagens kommunförvaltning.

Magistratsvången utgjorde en del av de så kallade donationsjordarna, som var stadens egendom och som länge inte fick bebyggas alls och sedermera endast för allmännyttiga och för stadens invånares gemensamma ändamål. Därför finner vi här en kyrka, flera skolor, stiftelser, sjukhus och kulturinstitutioner.

Angränsande delar av donationsjorden på andra sidan Pildammsvägen, dvs Pildammsparken och Gamla Idrottsplatsen, har förblivit i huvudsak obyggda, bortsett från den tillfälliga användningen som utställningsområde 1914 (Baltiska utställningen). Viss bostadsbebyggelse uppfördes på dispens eller genom markskiften. Sedan 1965 kan donationsjord disponeras efter kommunens gottfinnande.”

Fotonot: Alla äldre foton är tagna ur HSBs 25-årsjubileumsskrift från 1950.